Започват проверки и глоби за горене на гуми, стари масла и дрехи в печката

Започват проверки и глоби за горене на гуми, стари масла и дрехи в печката

В наближаващия отоплителния сезон регионалните екониспектори ще извършват засилени мерки дали хората не горят в печките в домовете си стари гуми, дрехи, обувки, масла и дограми и при извършени нарушения ще се налага глоби. това съобщиха от екоминистерството в сряда.

То предупреждава, че глобата за маловажни случаи при установяване на нерегламентирано изгаряне от страна на граждани е от 10 до 50 лв. и се налага с фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Когато обаче случаят е сериозен, санкцията може да стигне до 5 хил. лв.  За юридически лица наказанието тръгва от 1400 лв. и може да стигне до 4 хил. лв. Министерството на околната среда напомня също така, че санкция от 10 000 до 50 000 лв. се налага на еднолични търговци или юридически лица, които изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нерегламентирано изгарят опасни отпадъци.

Целта на проверките е да се намали изгарянето на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали в печката, което в последните зими се оказа сред един от сериозните причинители на замърсяването на въздуха в градовете и селата.

Ековедомството посочва, че общинските съвети определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В контейнерите за събиране на битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци.

Споделяне

Още от България