Започват проверки за хвосто- и шламохранилищата в страната

Започват проверки за хвосто- и шламохранилищата в страната

Регионалните екоинспекции, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда започват проверки на хвостохранилища, шламохранилища, запълнени с руднични води котловани на отрити рудници и запълнени с руднични води други изкуствени съоръжения. Това е наредил екоминистърът Емил Димитров – Ревизоро, съобщиха от ведомството му.

Ще се проверява състоянието на съоръженията, в които се събират инфилтрирани води от обектите и повърхностния отток в района на обектите, на съоръженията за отвеждане и третиране на инфилтрирани води от обектите и на повърхностния отток в района.

Ще се вземат и проби от водоприемници, в които се оттичат въпросните хранилища, за да се провери дали няма замърсяване от тях. Пробите ще се изследват в лабораториите на агенцията по околна среда.

15 дни след като излязат резултатите от водните проби ще се извърши анализ на данните и на тази база ще се реши при наличие на замърсяване, какви действия да се предприемат.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?