Заподозряната в корупция шефка на САС е нарушила случайното разпределение на делата

Проверката на ВКС засили съмненията срещу Даниела Дончева

Съдия Даниела Дончева.

Председателят на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева е нарушила принципа за случайно разпределение на делата в съда, изземвайки висящите производства на колегата ѝ Милен Василев, който неотдавна я заподозря в действия с "корупционен мирис".

Това констатира комисия от Върховния касационен съд (ВКС), назначена със заповед на ръководителя му Лозан Панов, за да провери случая (пълният текст на доклада може да видите в прикачения файл вдясно).

Проверяващите върховни съдии Емануела Балевска, Татяна Върбанова и Борис Илиев констатират в доклада си, че с действията си Дончева е нарушила разпоредбата на Закона за съдебната власт (ЗСВ), регламентираща, че "разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение".

"Делата на преместения от един състав на Търговското отделение на САС в друг състав на същото отделение съдия са преразпределени "ръчно", без да е спазен принципът на случайния подбор", посочват от ВКС.

Както е известно, апелативният съдия Милен Василев заподозря Дончева именно заради едно от делата му, които тя иззе, поемайки неговия съдебен състав. Ставаше въпрос за казус с материален спор от над 102 млн. лв., свързан с фалита на КТБ.

По този повод проверяващата комисия от Върховния касационен съд съобщава, че разпределението на съдиите в САС по отделения е извършено със заповед на неговия председател от 16 октомври 2012 г. Тя е била мотивирана с решение на Общото събрание на апелативните съдии.

"Няма взето решение от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – София за преместване на съдия Даниела Дончева за съдия в Търговското отделение на съда. С посоченото решението от 11.10.2012 г. тя е определена за съдия в Гражданското отделение. От какво е обусловена необходимостта от преместването на съдия Милен Василев в друг състав на Търговското отделение комисията не може да установи от самата заповед, с което това е извършено. Мотивите, които се съдържат в нея, нямат пряко отношение към преместването на съдия Василев", допълват от ВКС в четвъртък, засилвайки съмненията към действията на Дончева.

При възлагането на проверката на тримата върховни съдии Лозан Панов настоя те да проверят дали определянето на съдебните състави без решение на Общото събрание на САС противоречи на ЗСВ. Според проверяващите обаче тази преценка трябва да бъде направена от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Освен заключенията на върховните съдии, те отправят и препоръка към ръководството на апелативния съд, според която издаването на заповеди за определяне на заместващ съдия, трябва да се прави "само при временно отсъствие на съдията докладчик или на друг член на състава".

"В случаите, когато отсъствието е продължително или постоянно, спазването на принципа за случаен подбор трябва да бъде гарантирано", добавят от ВКС, препоръчвайки още "да се изиска становище от Общото събрание (на САС – бел.ред.) за утвърждаване на критерии, при които съдия може да бъде преместен от едни в друг състав на същото отделение и правила, по които това да става".

Успоредно с проверката на Върховния съд по казуса тече и такава на Инспектората към ВСС, който бе сезиран лично от съдия Дончева. Тя поиска действията ѝ да бъдат проверени и от прокуратурата, за да се изчистят съмненията на колегата ѝ Милен Василев за корупционно поведение.

Шефката на Софийския апелативен съд категорично отхвърли неговите подозрения, отговаряйки, че той е бил преместен от 6-и в 11-и състав на Търговското отделение по утвърдена практика. Причина за преместването му бе освобождаването на 11-и състав от Стефан Гроздев, който стана член на ВСС от парламентарната квота. Впоследствие апелативните съдии проведоха и Общо събрание по темата, но отказаха да приемат каквото и да е становище, изчаквайки заключенията на компетентните органи.

Споделяне

Прикачени файлове

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?