Заработи електронният имотен регистър, но само за 12% от страната

Заработи електронният имотен регистър, но само за 12% от страната

След повече от седем години работа по въвеждането на проекта "Кадастър и имотен регистър", гражданите вече могат да правят справки за имоти за броени минути от персоналния си компютър и интернет, при това по-евтино, отколкото на гишетата на агенциите по вписванията.

На адрес www.icadastre.bg се намира интегрираната база данни на агенциите по кадастъра и по вписванията с досиетата на всички видове имоти – парцели, къщи, апартаменти и т.н. Информация за имота може да се открие по неговия идентификационен номер, номер на партида или точен адрес.

Онлайн справки се извършват засега само за имоти, които се намират на територии с изработена кадастрална карта, каквато има само за около 12% от територията на страната. Останалата част от България трябва да влезе в новия регистър до 2015 г. според стратегията на правителството. Експерти считат, че изработването на пълната информационна система ще струва 100 млн. евро.

Справки за имоти в останалата част на България ще се извършват по старата процедура – от общинските служби по земеделие, когато става въпрос за земеделски земи, и от общинската администрация, когато става въпрос за урбанизирани територии.

Проектът за кадастъра и имотния регистър е финансиран с 28.7 млн. евро от Световната банка, 2 млн. долара от холандското правителство, както и от държавния бюджет.

На представянето на информационната система министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, зам.-министърът на правосъдието Илонка Райчинова и постоянният представител на Световната банка у нас Флориан Фихтл се похвалиха, че информационната система е уникална за Балканите и може би за цяла Европа. Това се дължи не само на създадените по проекта данни в цифров вид, но и на взаимообмена на тези данни между две администрации (агенциите по кадастъра и по вписванията), както и на факта, че България е една от малкото страни, в които е направен кадастър и на етажна собственост (апартаменти, ателиета, офиси и т.н.).

Информационната система е безспорно по-добра от предишния начин на работа на хартия. Системата допринася за сигурността на информацията и намалява възможностите за измама при сделки с недвижими имоти, тъй като данните вече могат да бъдат проверявани от заинтересованите лица и обменяни в реално време.

Системата ще бъде обогатена с опция – известяване със sms всеки път, когато някой прави справка за ваш имот.

Сегашният имотен регистър, който действа от близо 100 г., е персонален - парцелите в градовете, земеделските земи, горските терени, сградите, къщите, апартаментите, се вписват по трите имена на собственика им.

Новият, който е по-модерен и по-сигурен, е чрез код - всеки имот има 17-цифрен уникален номер (подобно на ЕГН-то на гражданите) и досие. То съдържа описание на имота, собствениците му - настоящи и предишни, идеалните части на съсобствениците, вещните права върху него - ползване, наем, аренда, има ли ипотеки и възбрани върху него.

Новият регистър показва не само моментното състояние на имота, но и позволява да се проследят хронологично промените през годините. Освен това е общ за цялата страна - справка за апартамент в Пловдив, например, ще се прави отвсякъде, без да е нужно да се ходи дотам. Информацията се получава бързо, не се чака с дни.

Да преминем от персонален към реален имотен регистър, т.е. от историята на собственика към историята на имота, бе решено преди четири години. Най-малкото защото парцелът или сградата са нещо постоянно, докато притежателите се сменят често, обикновено при продажба, замяна или наследяване.

Освен това сегашният регистър не е пълен - понякога липсва информация кой е бил собственикът на даден имот през определен период. До 1989 г. договорите за продажба на общински жилища например изобщо не са вписвани. Не са редки случаите, при които се издирват 10-20 души, за да се изясни въпросът със собствеността на имот.

Друг недостатък на сегашния регистър е, че позволява жилище да се продава многократно от фалшив притежател.

Споделяне

Още от Бизнес