Заработи електронният регистър на студентските общежития

Единната информационна система на студентските общежития заработи в сряда. Тя е внедрена в 28-те общежития към дружеството "Студентски общежития и столове" и до март ще обхване още 136 общежития в страната. Когато след месец регистърът тръгне във всички общежития в страната ще се знае кой пребивава в сградите и дали е студент. Досега масова практика бе в общежитията да живеят хора, които не следват висше образование, а в интернет форумите редовно можеха да се видят обяви от рода на "Продава студентски права за ползване на общежитие".

Разработването на системата струва 35 000 лева, но самото внедряване в общежитията ще струва допълнително около 1000 лева на блок.

Образователният министър Даниел Вълчев обясни, че системата ще има връзка с районните полицейски управления. По думите му така ще се осъществява по-строг контрол в общежитията - от ректорските ръководства, от домсъветите и от полицейските управления.

Шефът на дирекция в МОН Орлин Кузов обясни, че чрез системата могат да се регистрират студентите при настаняването в общежитията, както и да се картографират всички стаи в тях. "Информационната система работи на две нива. Първото от тях е в самото общежитие, където е разположен един централен компютър със схемата на сградата. В него се съдържа каталог с информация за всички настанени студенти, както и с техни снимки. Тази информация е свързана с централния сървър, поддържащ връзка с регистъра на студентите в МОН. Чрез системата полицейските служители ще могат да правят справки за настанените в общежитията", обясни Кузов,

По думите му информацията от системата ще се съхранява години напред, за да има пълна прозрачност при настаняването в общежитията.

Споделяне

Още от България