Зърнопроизводителите ще получат 7.5 млн. лв. компенсации

Зърнопроизводителите ще получат 7.5 млн. лв. компенсации

Държавен фонд "Земеделие" реши да отпусне 7.5 млн. лв. за компенсации на загубите за фермерите от пропаднали площи с пшеница и ечемик ида разсрочи с една година задълженията на онези от тях, които са теглили кредити за торове за производство на пшеница. Това е решил Управителният съвет на фонда.

Държавната помощ от 7.5 млн. лв. се предоставя се по европейския регламент за помощите, който допуска един стопанин да получи минимална помощ в размер на не повече от левовата равностойност на 6000 евро за три календарни години. За декар пшеница ще се предоставят по 35 лв., а за декар ечемик - 30 лв.

Държавен фонд „Земеделие” няма да подпомага производители, които имат неизпълнени договори задължения по финансови линии с настъпил падеж, които имат публични задължения.

Решено е също така да се предостави държавна помощ от 3.2 млн.лв. за закупуване на фураж за изхранване на животни. Парите ще се предоставя на земеделски производители от районите, влизащи в специалните програми (Родопи, Северозападна България, Странджа – Сакар).

Съгласно указанията на ЕК животновъдите ще получат до 12 000 лв., но помощта не може да се предоставя за животни, които вече са подпомогнати рез 2007 г. За усвояване на средствата е необходимо фермерите да представят оригинална фактура за закупен фураж и да запазят и поддържат постоянен наличния брой животни за една година.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?