Засечено е белгийско месо, проверява се дали е негодното

На всички директори на Регионалните ветеринарномедицински служби е  разпоредено да извършат проверка дали в България е внесено негодно за консумация белгийско месо, както твърди гръцкият вестник „Етнос”, съобщиха от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) в понеделник. Малко по-късно през деня стана ясно, че ветеринарите открили 3.1 т месо с белгийски произход в Благоевград, което обаче не се знае дали е същото месо.

Ден по-рано гръцкото издание публикува информация, според която гръцките власти са заловили 17.5 т негодно месо от Белгия, предназначено за българския  пазар. Количествата били част от пратка, от която 2.5 т все пак били пласирани у нас.

По този повод от НВМС са пуснали устно и писмено запитване до гръцките ветеринарни власти относно: мястото, откъдето е извършено товаренето на въпросния продукт, къде е установено наличието на 17,5 тона месо, какво е месото и коя е фирмата извършила търговската операция (гръцка или българска). В случай, че се докаже, че фирмата е българска, НВМС ще извърши цялостна проверка.

Нашите ветеринарни власти искат от гръцките си колеги да кажат къде са разтоварени въпросните  2,5 тона, реализирани в България.

Малко по-късно през деня от НВМС съобщиха, че са засечени 3.1 т обрезки от едри преживни животни с произход от Белгия в предприятие в област Благоевград.

Пратката е разтоварена на 9 октомври 2007 г., от белгийската търговска фирма "Кюмит – еф 347", която е карала курс до Гърция с 20.688 т месо. Превозното средство, в което са возени обрезките, аварирало у нас, а българското предприятие се съгласило да приеме част от товара, тъй като изпратената кола от Гърция е била с по-малък обем, обяснил собственикът на фирмата „Юриек 2001” с. Чучулигово, област Благоевград.

Данни от система за европейска търговия с продукти от животински произход показали, че месото е проверено от белгийските ветеринарни власти и по тяхна преценка отговаря на всички показатели за търговия със страните-членки на ЕС.

Месото е под възбрана до уточняване на годността му, все още не се знае дали то е част от цитираните от в. „Етнос” количества, допълват от НВМС.

Между страните-членки  на ЕС търговията със суровини и храни от животински произход не се осъществява с ветеринарен сертификат, а с търговски документ, на които е записан номерът на фирмата-производител и времето за производство. При наличие на такава информация НВМС може да извърши проверка чрез въведената система ТРЕЙСИ, уточниха от ветеринарната служба.

Споделяне

Още от България

За коя политическа сила ще гласувате на изборите?