Засечено е белгийско месо, проверява се дали е негодното

На всички директори на Регионалните ветеринарномедицински служби е  разпоредено да извършат проверка дали в България е внесено негодно за консумация белгийско месо, както твърди гръцкият вестник „Етнос”, съобщиха от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) в понеделник. Малко по-късно през деня стана ясно, че ветеринарите открили 3.1 т месо с белгийски произход в Благоевград, което обаче не се знае дали е същото месо.

Ден по-рано гръцкото издание публикува информация, според която гръцките власти са заловили 17.5 т негодно месо от Белгия, предназначено за българския  пазар. Количествата били част от пратка, от която 2.5 т все пак били пласирани у нас.

По този повод от НВМС са пуснали устно и писмено запитване до гръцките ветеринарни власти относно: мястото, откъдето е извършено товаренето на въпросния продукт, къде е установено наличието на 17,5 тона месо, какво е месото и коя е фирмата извършила търговската операция (гръцка или българска). В случай, че се докаже, че фирмата е българска, НВМС ще извърши цялостна проверка.

Нашите ветеринарни власти искат от гръцките си колеги да кажат къде са разтоварени въпросните  2,5 тона, реализирани в България.

Малко по-късно през деня от НВМС съобщиха, че са засечени 3.1 т обрезки от едри преживни животни с произход от Белгия в предприятие в област Благоевград.

Пратката е разтоварена на 9 октомври 2007 г., от белгийската търговска фирма "Кюмит – еф 347", която е карала курс до Гърция с 20.688 т месо. Превозното средство, в което са возени обрезките, аварирало у нас, а българското предприятие се съгласило да приеме част от товара, тъй като изпратената кола от Гърция е била с по-малък обем, обяснил собственикът на фирмата „Юриек 2001” с. Чучулигово, област Благоевград.

Данни от система за европейска търговия с продукти от животински произход показали, че месото е проверено от белгийските ветеринарни власти и по тяхна преценка отговаря на всички показатели за търговия със страните-членки на ЕС.

Месото е под възбрана до уточняване на годността му, все още не се знае дали то е част от цитираните от в. „Етнос” количества, допълват от НВМС.

Между страните-членки  на ЕС търговията със суровини и храни от животински произход не се осъществява с ветеринарен сертификат, а с търговски документ, на които е записан номерът на фирмата-производител и времето за производство. При наличие на такава информация НВМС може да извърши проверка чрез въведената система ТРЕЙСИ, уточниха от ветеринарната служба.

Споделяне

Още от България