Защитени лебеди станаха жертва на бракониери

Две мъртви птици от вида "ням лебед" са открити за една седмица край Сандански, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Благоевград. Птиците са станали жертва на бракониерство, установиха експертите на РИОСВ.

Според предварителните резултати от наблюденията, по поречията на Струма и Места в област Благоевград зимуват седем екземпляра от вида ням лебед.

Немият лебед е защитен вид и всички форми на неговото улавяне или умишлено умъртвяване са забранени. Санкцията за нарушителите според Закона за биологичното разнообразие е от 100 до 5 000 лв., а според Закона за лова и опазване на дивеча - лишаване от право на лов до две години.

Споделяне

Още от България