Засилени са проверките за незаконна сеч на дърва за огрев

Засилени са проверките за незаконна сеч на дърва за огрев

Агенцията по горите е засилила проверките си за незаконна сеч на дърва за огрев, която традиционно се увеличава в началото на зимата, съобщиха от ведомството във вторник, отчитайки дейността си през изминалата 2017 г.

То посочва, че през миналата година са извършени рекордни 370 000 проверки в горските територии, което е с над 80 хиляди повече спрямо 2016 г.. Над 200 хиляди от тях са инспекциите на мобилните екипи и стражарите на шестте държавни предприятия. Близо 170 хиляди са дело на инспекторите от 16-те регионални дирекции на Изпълнителна агенция по горите.

Проверяващите екипи са издали близо 18 000 акта за нарушения, а задържаната незаконно добита дървесина е над 20 000 куб. м. Отделно са заловени над 16 000 куб. м незаконно отсечени дърва за огрев. От нарушителите са отнети и близо 400 моторни превозни средства, над 650 каруци, близо 500 моторни триона, както и други инструменти за дърводобив.

От агенцията отчитат, че шестте държавни горски предприятия са предоставили близо 1.25 млн. пространствени куб. м дърва за огрев към 18 декември 2017 г. чрез директни продажби на физически лица. С това са задоволени нуждите на 180 000 домакинства.

Изпълнението на планираните количества за 2017 г. за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби от предприятията е 102 % или с 25 000 куб.м повече от планираното, отчита още ведомството.

Предоставените дърва за огрев през 2017 г. са със 100 000 кубически метра или с 9% повече от продаденото от предприятията през цялата 2016 г.

Още през август 2017 г. е била създадена организация от шестте държавни предприятия за навременно осигуряване на планираните количества за домакинствата, в това число и от поразената от корояд дървесина.

В единични стопанства е имало известно забавяне при предлагането на дърва за огрев главно поради затруднения при осигуряването на добив на дървесина. Там предприятията и стопанствата са работили и в последните дни на 2017 г.

Освен количествата дървесина, предоставени на населението чрез директни продажби от териториалните поделения на предприятията, те реализираха през 2017 г. продажба и на общо на близо 2 милиона и 650 хиляди плътни куб. метра (около 4 милиона и 650 хил. пространствени куб. м) дървесина от категорията "дърва на юридически лица и еднолични търговци”, значителна част от която също се ползва за отопление.

Дърва за огрев освен от държавните горски територии, управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и предлагат на пазара и от общински и частни гори. Добитото от тях количество ориентировъчно е в размер на около една трета от добива от държавни гори или приблизително 2 милиона пространствени куб. м дърва, допълват от Изпълнителната агенция по горите.

Споделяне

Още от Бизнес