Засилва се контролът върху точенето на питейните язовири

Засилва се контролът върху точенето на питейните язовири

Започват проверки на питейните язовири, за да се установят Басейновите дирекции дали е необходимо ограничаване на ползването им за други цели, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в четвъртък. Засиленият контрол върху питейните язовири ще продължи през цялото лято,  да не се допуснат проблеми с водоснабдяването за гражданите.

Наблюдението се въвежда, защото анализ на експертите от дирекция „Води” на МОСВ показва, че нивата на наблюдаваните реки се понижават или са без промени. Общо техният отток е намалял  с около 27 н сто през юни.

Спрямо многогодишните си средни водни количества за месец юни многоводни са реките Марица при Пазарджик (с ниво равно на 161 на сто от средномногогодишно водно количество) и Харманли (с ниво 111 процента от средномногогодишното водно количество за месец юни). Реките с по-малко от 2006 г. води са Вит при Търнене, Янтра при Каранци, Провадийска при Синдел , Врана, Луда Камчия, Факийска река, Ропотамо, Бистрица при Гъряно, Джерман, Пиринска Бистрица, Върбица при Джебел.

Водните количества на наблюдаваните реки в Дунавския водосборен басейн са с около 35 процента, в Беломорски водосборен басейн с около 6 процента, а на черноморски реки с около 75 процента по-малки от тези за месец юни.

Споделяне

Още от България