Застаряващите учители са сред основните предизвикателства пред ЕС

Застаряващите учители са сред основните предизвикателства пред ЕС

Застаряването на учителите е едно от големите предизвикателства пред ЕС в сектора на образованието, сочи годишния доклад “Поглед върху образованието ― 2012“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Според него над 40 % от учителите в средните училища на пет държави от ЕС (Австрия, Естония, Холандия, Чехия и Швеция) са на възраст 50 или повече години, като в Германия и Италия техният дял надхвърля 50 %. Проблем също е неравностойното участие на половете, тъй като жените са с почти една трета повече от мъжете.

Докладът съдържа данни за образованието от 34-те държави членки на ОИСР. Те включват 21 държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция, 4 други европейски държави (Исландия, Норвегия, Турция и Швейцария) и 9 неевропейски страни (Австралия, Израел, Канада, Корея, Мексико, Нова Зеландия, САЩ, Чили и Япония). Освен това са представени данни за Бразилия и Руската федерация, както и  в някои случаи за Аржентина, Китай, Индия, Индонезия, Саудитска Арабия и Южна Африка.

Шест държави членки на ЕС не членуват в ОИСР и поради това не са включени в доклада. Това са България, Кипър, Латвия, Литва, Малта и Румъния.

Докладът отчита, че разходите за образование - от основно до висше включително в обхванатите в доклада 21 държави членки на ЕС са средно 9 122 щатски долара годишно на учащ. Това е малко под средната стойност за ОИСР в размер на 9 252 щатски долара.

Oчаква се 84 % от младите хора в държавите от ОИСР да завършат гимназиален етап на средното образование, а в държавите от ЕС този процент е приблизително 86 %. В периода 1995―2010 г. броят на завършилите средно образование отбелязва най-голямо увеличение в Португалия с годишен ръст от 4.7 %).

Финансовата възвръщаемост на висшето образование продължава да нараства. За периода на професионалната си кариера завършилите висше образование в Европа могат да очакват нетна печалба от 176 000 щатски долара при средно за ОИСР 162 000 долара. Дългосрочните ползи за обществото от висшето образование под формата на по-високи данъчни постъпления и други спестявания надвишават почти три пъти обществените разходи.

Европа продължава да бъде предпочитана дестинация за учащи извън собствената държава, като държавите от ЕС приемат 41 % от всички чуждестранни студенти от ЕС и от държави извън ЕС. Чуждестранните студенти са 10 % или повече от постъпилите във висши учебни заведения в Австрия, Люксембург и Обединеното кралство. Техният дял от записванията в образователните програми за научна степен в Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург,

Обединеното кралство и Швеция е по-висок от 20 %. В целия ЕС чуждестранните студенти от друга държава от ЕС възлизат на 76 %.

Докладът “Поглед върху образованието“ се изготвя ежегодно от ОИСР и се основава на данни, събрани от Евростат и Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО).

Споделяне

Още от Европа