Застой в реформите влошава икономическата свобода в България

Въпреки това страната е сред лидерите в класацията на института "Фрейзър"

Застой в реформите влошава икономическата свобода в България

Макар да има застой в реформите, България се нарежда в групата на държавите с най-свободни икономики в света, става ясно от данните в ежегодния индекс "Икономическата свобода по света" на института "Фрейзър".

Тази година страната се класира на 32-ро място и е в категорията на 42-те държави с най-голяма свобода, сред които са също САЩ, Сингапул, Нова Зеландия, Швейцария, Литва, Естония, Румъния, Чехия, Албания, Грузия и др.

В класацията, която е направена на база данни за 2018 г., влизат 162 държави, разделени в четири категории според степента им на икономическа свобода.

България получава обща оценка от 7.74 при максимум 10 възможни точки.

Въпреки това, България отбелязва леко влошаване спрямо 2017 г., когато е имала оценка 7.76 и е заемала 26-а позиция в индекса.

За сравнение, преди 20 години, България е била в групата на страните с най-несвободните икономики – на 99 позиция с едва 5.73 точки. През 2010 г. пък България е била в почти същото положение като сегашното – на 27-а позиция с оценка от 7.68.


Графика: Институт за пазарна икономика

Застой

Тази година пред България се класират Люксембург (7.75 общ индекс на икономическа свобода) и Перу (7.76), а с малко по-слабо представяне са Испания (7.73) и Исландия (7.71).

България е почти пълен отличник в категорията "стабилни пари" (с оценка 9.56), а също и по отношение на "свобода на международната търговия" (оценка 8.47). Що се отнася до качеството на регулациите, България е оценена със 7.87.

Слабите страни на българската икономика, според класацията на "Фрейзър", са две – размерът на правителството (6.87), както и правната система и защитата на правото на собственост (5.92).

"За последните 15 години липсата на най-важните реформи – тези на съдебната система и подобряване работата на правителство и администрация е причина България да не успява да повиши качествено общата си оценка за икономическа свобода. За 2005 г. България получава обща оценка от 7.17 и въпреки че след това регистрира някакви подобрения в повечето подиндекси те са толкова малки, че в тазгодишното издание общата оценка достига 7.74. Данните в изданието от тази година се отнасят за 2018 г., но ясно показват застоя в реформите и пропускането на големите възможности от последното десетилетие", коментира Институтът за пазарна икономика, който представи изследването в четвъртък.

Категории

Регулации (7.87) – наблюдава се леко подобрение. България получава най-ниските оценки в този подиндекс за административните изисквания за правене на бизнес, както и поради наличието на корупция. Най-слабо страната се представя при безпристрастността на публичната администрация (4,75 от максимални 10) и административните изисквания (4,52), като при тях има и видимо влошаване през последните години.

Изследването отбелязва и значителни проблеми при регулациите около назначаването и освобождаването на работници, както и с минималната заплата, като и при тези регулации на трудовия пазар има спад на оценката. Обратно, в регулирането на кредитния пазар, започването на бизнес и лицензирането страната получава максималните резултати;

Свобода на международната търговия (8.47) – България постига добър резултат поради членството си в ЕС, заради което категориите за мита и регулаторни пречки пред търговията са с висока оценка;

Стабилни пари (9.56) – валутният борд остава гарант за стабилността на лева, като това е категорията в която България традиционно постига най-добрите си резултати. По-високата инфлация за 2018 г. предотвратява по-доброто класиране в тази категория;

Правна система и право на собственост (5.92) – изменението на този подиндекс е причината за чувствителното подобрение на общото класиране на България от изданието от 2018 г. Въпреки това той остава най-слабият аспект на икономическата свобода у нас. Миналата година своята роля изигра методологическото изменение в множителя за равенството в третирането на половете, по който страната получава максимален резултат и я тласка нагоре спрямо тези с по-значителни полови неравенства. Тази година индексът сменя и източниците на данните за индикаторите за правната система, като новият подход се основава на оценките от проекта Varieties of democracy (V-Dem), което обяснява и значителното повишаване на класирането на България и означава, че класиранията между годините не са пряко сравними. Същевременно оценката за безпристрастността на съдилищата и при новия подход остава много ниска (4,37), слабо е представянето и при независимостта на съдебната система (4.85). Видими проблеми има и при изпълнението на договорите;

Размер на правителството (7.13) – в този компонент класирането на България се влошава, по линията на по-ниска оценка на държавното потребление. Оценката е сравнително ниска и в резултат на високите държавни разходи и бюджетни трансфери и субсидии. Положително влияние обаче оказва благоприятният данъчен режим и, в частност, плоския данък.

Принципи

Според института "Фрейзър" основните принципи на икономическата свобода са личният избор, доброволната размяна, свободата да развиваш бизнес и да се конкурираш с останалите, а личността и частната собственост да са неприкосновени. Това са факторите, които отличават богатите и проспериращи страни от бедните и с авторитарно управление. Страните с висока икономическа свобода имат по-високи доходи на глава от населението, по-висока продължителност на живота, по-ниски нива на бедност и изключително ниски нива на детска смъртност.

Важен аспект в тазгодишното издание е изследването на връзката между нивото на икономическа свобода и доверието в обществото. Увеличаването на общия резултат на икономическата свобода с една единица води до увеличаване на социалното доверие с около 5 процентни пункта, което е доста осезаем ефект, посочва ИПИ.

Общо класиране

Подреждането на лидерите по икономическа свобода и тази година запазва обичайната си структура – на първите места се нареждат Хонконг (със стойност на индекса 8.94 от възможни 10), Сингапур (8.65) и Нова Зеландия (8.53), а челната десетка се допълва от Швейцария, Австралия, САЩ, Мавриций, Грузия, Канада и Ирландия като всички са със стойност на индекса над 8. С оценка над 8 вече са и Дания, Литва и Обединеното кралство. На другия край на класацията са Венецуела, Либия и Судан, като повечето от страните на дъното са в условия на гражданска война, тежка икономическа криза или и двете.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес