Застрахователите недоволни от проектонаредба за "Гражданска отговорност"

Асоциацията на българските застрахователи има сериозни критики проекта на наредба за задължителното застраховане, внесена в Комисията за финансов надзор (КФН). Това съобщи Insurance.bg, цитирайки становище на Управителния съвет на асоциацията.

Застрахователите са установили съществени различия от предварителния проект на наредбата, консултиран между комисията и асоциацията. От проекта са отпаднали важни изключения от обхвата на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", като например отговорността за вреди, причинени по време на автомобилни състезания или тренировки и такива, причинени от неизвестно моторно превозно средство.

В проекта са добавени нови текстове, които вменяват неприсъщи задължения на застрахователите. Като такива се посочват уреждането на всички щети по автомобилите в доверен сервиз на застрахователя.

Асоциацията смята и че предложената минимална рискова премия по групи обекти не съвпада с класовете застрахователен риск, като е допуснато необосновано изравняване на високите и ниските рискове. Това на практика е във вреда на малките и нискорискови автомобили. Предложената от асоциацията актюерска разработка на минималната задължителна рискова премия е съобразена със статистиката от последните 5 години.

Споделяне

Още от Бизнес