Застрахователят "Евроинс" се отписва от борсата

Застрахователят "Евроинс" се отписва от борсата

Застрахователната компания "Евроинс" скоро ще бъде отписана от борсова търговия, съобщиха оттам.

През първата половина на август тази година застрахователният холдинг на "Еврохолд България" АД - "Евроинс Иншурънс Груп" АД, придоби близо 800 хил. акции на миноритарни акционери в българското си дъщерно дружество "ЗД Евроинс" АД, след отправено търгово предложение за 1.3 лв. на акция. В резултат делът на мажоритарния собственик се увеличи до 95% от капитала.

"В тази връзка ръководството на "ЗД Евроинс" свиква общо събрание на акционерите си, на което ще бъде гласувано предложение компанията да бъде отписана от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор и акциите ѝ да бъдат свалени от търговия на Българска фондова борса-София, каквито бяха и обявените намерения на мажоритарния собственик преди търговото предложение", казаха от компанията. Гласуването ще бъде на 2 октомври.

Извънредно общото събрание на 2 октомври ще проведе и "Еврохолд". Причината са плановете на компанията да увеличи капитала си и да емитира облигации с цел финансиране дейността на дружеството в средносрочен план.

Увеличението на капитала на холдинга ще бъде с над 40 млн. лв. до близо 202 млн. лв. При записване на цялата емисия дружеството ще набере повече от 52 млн. лв. Условието за успех е да бъдат записани и платени поне половината от новите акции (20 168 125), при което компанията би привлякла над 26 млн. лв. 

Второто предложение, което ще бъде гласувано на предстоящото общо събрание, е за разрешение за издаване на облигационен заем на стойност до 100 млн. евро в рамките на одобрената през ноември 2016 г. от Централната банка на Ирландия програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българската компания. Програмата позволява на "Еврохолд България" да привлича финансиране в избрани от холдинга периоди чрез облигационни емисии, тъгувани на Ирландската фондова борса. Българската компания емитира успешно първи транш (40 млн. евро) по програмата през декември 2016 г. Планираната нова облигационна емисия ще е на стойност от 40 до 100 млн. евро с максимална лихва 8% годишно и срок от 5 години, казаха от холдинга.

Споделяне

Още от Бизнес