Застраховка "Живот" с най-голям дял в приходите на застрахователите

Застраховка "Живот" формира 56,85% от премийния приход за деветмесечието на застрахователните дружествата, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН), съобщава БТА.

Премийният приход от допълнителна застраховка е 12,59 на сто, от застраховка "Злополука" - 7,60 на сто, от застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд - 7,44 на сто и от застраховка за пенсия или рента - 7,26 на сто. Премийният приход от постоянна здравна застраховка е 4,08 на сто, а от женитбена и детска застраховка - 4,06 на сто.

Най-малък е премийният приход от изкупуване на капитал - 0,11 на сто. Структурата на изплатените обезщетения по групи застраховки "Общо застраховане" за периода показва, че най-голям е делът на обезщетенията за моторни превозни средства - 79,04 на сто.

След тях са обезщетенията изплатени за пожар и природни бедствия и щети на имущество - 13,91 на сто.

Най-много изплатените суми по обезщетения за периода реализира Застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад" АД - над 34,7 милиона лева, следвано от ЗПАД "Алианц България" АД - с над 26,3 милиона лева и ДЗИ "Общо застраховане" АД - с близо 20,7 милиона лева.

Според управление "Застрахователен надзор" към КФН премийните приходи на 20-те застрахователни компании по общо застраховане за деветмесечието са 399 947 582 лв., което е с 24,79 на сто повече от премийните приходи за същия период на миналата година. Изплатените обезщетения са 141 322 066 лв. - 0,58 на сто повече от миналата година, а в животозастраховането премийният приход за деветмесечието на 2003 година е 46 150 698 лв., което е с 15,84 на сто по-малко от премийния приход за деветмесечието на 2002 г. Обезщетенията са 24 045 526 лв., което е по-малко с 11, 60 на сто от 2002 г.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: