Затваря се интернатът в Стралджа заради поредица от инциденти

Социално-педагогическият интернат в град Стралджа да бъде закрит, препоръчва в писмо до образователния министър Анелия Клисарова председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева. Според нея, "крайната мярка е наложителна заради системното нарушаване на правата на децата в институцията, занижения контрол от страна на ръководството и непредприемането на адекватни мерки за предпазване на децата от насилие".

Проверка на ДАЗД по сигнал на френски доброволци установи през септември, че в интерната е упражнявано насилие и са прилагани тежки форми на физически наказания над деца от страна на персонала. Вследствие на това бе сменен директорът на дома и от работа бяха отстранени четиримата уличени в насилие възпитатели. Три месеца по-късно обаче се оказва, че интернатът все още не може да предложи защитена среда за обитателите си.

През октомври Агенцията за закрила на детето извършва проверка по нов сигнал за тежък инцидент в дома – оказа се, че пет момчета от интерната са упражнили насилие над други две по-малки деца. Въпреки че участниците в инцидента бяха разделени на различни етажи след инцидента, няколко дни по-късно една от жертвите отново беше тормозена, а е установен и още един инцидент между обитатели на дома.

Според Жечева, в разрез със служебните си задължения, директорът не е уведомил компетентните органи за инцидента, както и не е предприел действия да предпази детето - жертва на насилие от по-нататъшни посегателства. "В интерната не е осигурена защитена и безопасна среда за децата, липсва ефективен контрол от страна на ръководството над персонала, оставането на децата в него крие рискове за тях", пише още в становището на ДАЗД.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?