Затяга се търговията с горива в търсене на 1 млрд. лв. приходи

Регистрация и банкови гаранции за фирмите, продаващи, складиращи и транспортиращи нефтопродукти

Затяга се търговията с горива в търсене на 1 млрд. лв. приходи

Въвеждането на специален регистрационен режим за фирмите, продаващи на едро и дребно горива, складиращи и транспортиращи нефтопродукти, както и търсещите нефт и природен газ, и плащане от тяхна страна на банкова гаранция за извършване на дейност, предвижда законопроект за регулиране на петролния и газов бизнес у нас, внесен в парламента.

Идеята е държавата да има пълна информация за всички субекти в този сектор, която ще влиза в регистър, воден от икономическото министерство. Така ще се подобри контролът върху тази дейност и конкуренцията, както и ще се повиши събираемостта на приходи в бюджета.

В мотивите към законопроекта се цитира доклад на Министерството на финансите от 2015 г., според който около 30% от продадените горива у нас са без заплатени налози към държавния бюджет. Това представлява пропуснати приходи в размер на около 1 млрд. лева за всяка календарна година, а разработваните през последните години мерки срещу контрабандата на горива не могат да решат проблема, обясняват вносителите, които са на практика от всички парламентарно представени сили.

Според тях основната причина за административната безпомощност е в това, че данъчните и митниците работят по законодателство, което не отчита спецификата на отделните видове стопанска дейност и позволява на недобросъвестните лесно да заобикалят разписаните изисквания.

Затова е решено да се въведе регистрацията на всички търговски субекти в бранша, което не е тежък административен и скъп за бизнеса процес, но в същото време позволява на държавата точни и бързи справки за контролираните фирми. Въвежда се ясно законово определеше за "бензиностанция", каквото към момента е нямало, и за отделните дейности като търговия на дребно, на едро, складиране, транспортиране и др. Липсата на подобни дефиниции досега е създавала проблеми три извършването на контролна дейност, поради неясноти около идентификацията на икономическия субект и извършваните от него операции.

За да се регистрират, различните фирми в сектора трябва да отговарят на редица критерии, сред които изискване за минимален капитал или активи според извършваната от тях дейност, управителите им да имат образователен ценз и да поддържат минимални складови количества. Целта е да не се извършват данъчни измами чрез регистрация на фирми на безработни и неграмотни лица за данъчни измами. Дружествата ще плащат и различна по размер банкова гаранция, която ще е според типа извършвана дейност.

Затяга се също така контролът върху изпълненията на ангажиментите по съхраняването на задължителните запаси от петролни продукти. В момента част от фирмите не спазват тези изисквания, което застрашава доставките на горива в случай на криза.

Със законопроекта се прекратява и дейността на т.нар. мобилни обекти за зареждане с гориво, които застрашават околната среда, живота и здравето на населението.

Цистерните за превоз на горива също ще подлежат на регистрация и ако такова превозно средство бъде засечено на пътя без регистрация, ще бъде конфискувано в полза на държавата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?