Завишен е приемът на студенти по педагогика, технически науки и спорт

През учебната 2014/2015 г. в държавните висши училища ще може да бъдат приети нови 58 515 студенти, а в частните – 15 219, реши правителството на своето заседание в събота.

Утвърденият прием на докторанти е 2015 за държавните ВУЗ-ове, 69 – за частните, и 339 – за научните организации.  

Определеният брой се основана на изискването към 2020 г. 36% от хората на възраст между 30 и 34 г. да имат висше образование.

От правителството уточняват, че са проучени и отразени потребностите на пазара на труда и нуждите от специалисти с конкретен профил.

Така се увеличава планираният прием по приоритетни за обществото области като педагогически науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, здравеопазване и спорт.

По заявка на Министерството на здравеопазването целенасочено е увеличен приемът за обучение по специалностите "Медицинска сестра" със 129 места и "Рентгенов лаборант" с 16 места. За първи път се дава възможност на български висши училища да обучават студенти по специалностите "Парамедик" (82 места за професионални бакалаври) и "Лекарски асистент" (60 места за бакалаври).  

Поради отрицателното мнение на Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и докторски програми в решението на кабинета не е включен Европейският политехнически университет – Перник. 

Данните на Националния статистически институт за 2013 г., оповестени неотдавна, показаха, че студентите в частните университети намаляват, този на докторантите расте.

Броят на записаните в различните степени на висшето образование за учебната 2013/2014 година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 277.2 хил.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?