Завишените санкции не плашат некоректните работодатели

Въпреки силно завишените санкции за неспазване на трудовото законодателство, работодатели продължават грубо да погазват нормите. Това сочат анализите от проверките на Инспекцията по труда за първите два месеца на годината. Не се сключват и не се регистрират писмени трудови договори.

За допуснато такова нарушение строителен предприемач от Русенска област е глобен със 100 000 лева. За неизплащане или забавяне на изплащането на договореното трудово възнаграждение работодател от Плевенска област е санкциониран с глоба от 98 000 лева.

Увеличава се броят на постъпващите искания и сигнали, в частност - от съкратени служители, на които не се изплащат полагащите се обезщетения за неизползвани отпуски, уточняват от социалното министерство.

За първите два месеца на годината трудовите инспектори са направили двойно повече проверки в сравнение със същия период на 2008 година. През януари и февруари са проверени 7877 предприятия от всички икономически дейности с персонал от 336 590 души.

Констатирани са общо 39 665 нарушения на различни норми. Най-често срещаните нарушения са по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 25 229, следват нарушения по реализирането на трудовите правоотношения - 14 349.

Съставени са 1816 акта, като 849 от тях са за нарушаване на нормите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 911 - по нормите, регламентиращи трудовите правоотношения, а 49 - по Закона за насърчаване на заетостта.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?