Заводът за отпадъци на София може да е в Кубратово

Столична община е водила принципни разговори със "Софийска вода" за възможностите на територият ана пречиствателната станция в Кубратово да се изгради завод за преработка на битовите отпадъци на София. Това заяви на брифинг във вторник председателят на Столичния общински съвет Владимир Кисьов.

Теренът е подходящ, защото ще се наложи само паралелна оценка на въздействието върху околната среда, което ще облекчи процедурите по строежа на завода. Освен това така ще могат на едно място да се преработват утайките от дейността на пречиствателната станция и битовата смет на София. Ще се спести транспортирането на утайките до табаните на Кремиковци, където в момента се депонират този вид отпадъци.

Общината трябва да има повече от една алтернатива, за да може да спази поетия ангажимент към гражданите на Суходол, че до края на юни 2004 г. ще се спре извозването на боклука на София до тамошното сметище. Заводът за преработка на отпадъците няма как да започне работа до този срок, но дотогава ще се пусне в експлоатация съоръжение за пакетиране и временно съхранение на сметта, след като се спрат камионите до Суходол, обясни Кисьов. Той допълни, че предстои обявяването на процедура за обществена поръчка за изграждане на такава инсталация.

Споделяне

Още от България