Заводи спряха работа заради непосилно скъпия ток

Енергийното ведомство накара своята ТЕЦ да пусне едва още 210 МВ, докато частните централи продават здраво

Заводи спряха работа заради непосилно скъпия ток

Редица важни за икономиката ни предприятия ограничиха производствените си мощности си или спряха работа в сряда заради прекалено високите за тях цени на електроенергията, които надхвърлиха средна цена от 330 лв./МВтч на българската борса за ток при доставки за 4 август, а за пиковите часове на деня достигнаха 400 лв. Сред тях са старозагорското предприятие "Прогрес", което се занимава с изработка на чугунени отливки за машиностроенето, автомобилостроенето и строителството, ковашкият завод "Пресков", също в Стара Загора, КЦМ-Пловдив, както и много други промишлени мощности.

Това съобщи пред Mediapool Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която по-рано през деня заедно Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България разпространиха свое писмо до премиера Стефан Янев с призив да се вземат мерки срещу нетърпимата ситуация на рекордно високи цени и неработеща държавна електроцентрала. В последните дни, въпреки нарасналото търсене на електроенергия и цени, надхвърлящи многократно себестойността на тока на ТЕЦ "Марица Изток 2", тя работи с едва един блок за свободния пазар.

Това предизвика възмущението на бизнеса, който заплаши и с национални протестни действия, ако не се вземат мерки срещу обстоятелствата, водещи до цени на тока у нас, които са с 50 до 70 на сто по-високи от тези в западноевропейските страни.

Лек спад на борсовите стойности след намеса на държавата

В резултат енергийното ведомство се намеси и накара своята въглищна централа да пусне в експлоатация втори блок от своите общо осем използваеми мощности за свободния пазар. Един блок работи за бита. Включването на новите 210 МВ доведе до известно повишаване на продадените количества ток на борсата и понижаване на средната стойност на доставките за четвъртък – 5 август, до базова цена от 258.31 лв./МВтч и пикова от 318.28 лв./МВтч.

"Тези цени също са твърде високи за нормалното ни функциониране", коментира Радев, но допълва, че ако спрелите сега мощности останат твърде дълго неработещи, това ще повлече надолу и свързаните с тях сфери на производство, които ще започнат да изпитват недостиг на материали за своята дейност.

Той смята, че пускането само на още един блок на ТЕЦ "Марица Изток 2" в експлоатация след натиска на енергийното министерство не решава проблемите. Радев недоумява как е възможно при определена от енергийния регулатор цена на държавната централа от 220 лв./МВтч, тя да не се възползва от възможността да си осигури съществени приходи от по-високата с над 100 лв. пазарна цена. "Докато държавната ТЕЦ не иска да се мръдне и да поработи, частните ТЕЦ "Варна" (на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган – б.а) и свързаните с Христо Ковачки централи работят на пълна мощност", даде пример Радев за недалновидни решения.

Стачка на бизнеса и спиране на работа на редица предприятия срещу цените на тока вече имаше през лятото на 2015 г. заради плановете на енергийния регулатор да увеличи двойно таксата "задължение към обществото", която е част от цената. Протестът доведе до отлагане на решението за цената на тока, но все пак тя се повиши. В следващите години също неведнъж работодателите са заплашвали с национални протести, настоявали са за реформи на пазара и в резултат на това в момента всички, освен битовите потребители, купуват електроенергията си от борсата.

Периодично на пазара има екстремно високи цени – обикновено през зимата, но очевидно потреблението на ток в последните дни също е силно завишено заради горещото време, което води до ръст на търсенето и съответно на цените.

Токът у нас надвишава със 70% цените в Гелмания, Италия, Франция

Така от края на миналата седмица цената на тока на борсата у нас достига рядко високи нива. Средната базова цена на активна електроенергия, пазар "ден напред" по данни на "Българската независима енергийна борса" в последните три дни е 130.95 евро/МВтч, а 4 август достига 169.10 евро/МВтч, като за пиковите следобедни часове преминава границата от 200 евро/МВтч, посочват работодателските организации.

"За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за 4 август надминава 70%", пише в писмото им до премиера.

"Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара", допълват още от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Представителите на бизнеса отбелязват, че но тази фон мощностите на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" (МИ2) са натоварени под 25%. При това няма никакви технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване на въглищната централа.

Критики и призив за мерки

В писмото се отправят критики за това, че е оставен пълен капацитетът за износ на електроенергия към Гърция – директен и индиректен (през Република Северна Македония), което също провокира повишаване на цените за местния пазар. Също така липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия. което пък да позволи на предприятията у нас да ползват по-евтината в момента в западноевропейските държави електроенергия.

Бизнес организациите настояват Министерството на енергетиката, "Българският енергиен холдинг" и "Електроенергийният системен оператор" при съгласуване с регулатора да осигурят пълноценна натовареност на ТЕЦ МИ2.

Предлага се временно ограничаване на износа на електроенергия от страната и се посочва, че такива действия вече са били предприети от Гърция спрямо трансграничния ѝ обменен капацитет с Италия.

Иска се още подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, които според асоциацията не могат да работят поради неадекватни и непазарни институционални решения. "Търсенето и предлагането на електроенергия на пазар "ден напред" не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти", пише още в писмото до Янев.

"Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране на българската икономика", завършват индустриалците призива си към министър-председателя.

Малко по-късно в сряда от Министерството на енергетиката заявиха, че отговорност на ведомството е провеждането на политиките в енергийния сектор, а за оперативното ръководство на държавните енергийни дружества отговаря техният собственик – "Българският енергиен холдинг" (БЕХ), както директорите на самите компании. Въпреки това Министерството на енергетиката е в непрекъснат диалог с ръководството на ТЕЦ "Марица Изток 2", за да се реагира адекватно на пазарната ситуация в момента.

Така след проведени предишния ден разговори на пълна мощ е пуснат в експлоатация още един 210 МВ блок и произведената от него енергия е продадена в сряда на борсата за ток за доставка на 5 август.

"Нашето разбиране е, че при такава пазарна ситуация ТЕЦ-ът трябва да работи на максимално възможната техническа мощност – от една страна, това ще осигури приходи за дружеството, а от друга ще намали натиска върху потребителите от високите цени на електроенергията. Независимо от факта, че това са задачи на оперативното управление на дружеството, което е ангажимент както на неговото ръководство, така и на ръководството на БЕХ, Министерството на енергетиката следи отблизо ситуацията и предприема активни мерки за включването на ТЕЦ "Марица изток 2" на свободния пазар в настоящата пазарна ситуация", посочва се в съобщението на ведомството.

То обаче обяснява, че не може да ограничи износа на ток, тъй като няма предпоставки за това. Такива са осигуряване непрекъснатост на доставките, опазване на околната среда и защита на критичната енергийна инфраструктура, но "нито едно от тези обстоятелства не е налице в момента".

По данни на "Електроенергийния системен оператор" пикът на потреблението е бил в понеделник, 2 август, когато са реализирани около 5000 МВ. Оттогава тенденцията е на леко намаляване на товара на електроенергийната система. От тази гледна точка евентуално ограничаване на износа попада под нормативни рестрикции и би било юридически уязвимо", посочват от енергийното ведомство.

БЕХ: Ако се намесим, може да се приеме за манипулация

От БЕХ, който е собственик на ТЕЦ МИ2 обявиха, че следят с тревога борсовите цени на тока. Холдингът информира, че към момента в страната работят 5800 MВ генериращи мощности. Износът варира около 900 MВ на час, което създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарния сегмент "Ден напред".

Компанията майка обяснява, че няма право да се меси в пазарното поведение на дружествата си, тъй като ще накърни оперативната им самостоятелност и това може да се приеме като пазарна манипулация.

БЕХ декларира, че четвърти блок на държавната централа е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на България.

Предстои да се види как се продължат да се движат борсовите цени на електроенергията с прибавените около 5 хил. МВтч обеми, но големите консуматори на ток са категорични, че при сегашните цени не могат да издържат дълго.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?