По нареждане на Брюксел

Заявленията и отчитането на европроектите стават изцяло електронни от 2016 г.

Един общ формуляр за всички кандидати по седемте оперативни програми

Моника Димитрова Бийчър, сн. БГНЕС

Кандидатстването и отчитането на европроекти по седемте оперативни програми ще става само по електронен път от 2016 г. Това предвиждат европейските регламенти, съобщи Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на управляващия орган на програма "Административен капацитет".

 

Тя представи в четвъртък новата оперативна програма "Добро управление" на форум организиран от областния информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС у нас.

 

Очакванията са мярката да засегне и провеждането на обществените поръчки по електронен път, но това ще стане само, ако страната ни има готовност, стана ясно от обясненията на Моника Бийчър.

 

Новата оперативна програма "Добро управление" обединява двете досегашни "Административен капацитет" и "Техническа помощ". Тя е основният източник за въвеждане на електронното управление у нас, обучения на администрацията и съдебната система, както и за изплащане на допълнителни възнаграждения на чиновниците, работещи с европейски средства.

 

Индикативният ѝ бюджет е 285 млн. евро за периода 2014 - 2020 г., което е с 83 млн. евро повече спрямо изминалия програмен период. Средствата са разпределени в четири приоритетни оси – е-управление, обучения на администрацията, е-правосъдие и техническа помощ.

 

Половината от средствата са за е-управление

 

Над половината от средствата по програмата 145 млн. евро са предвидени за електронно управление (ос 1), съобщи Моника Бийчър.

 

С тях се предвижда да бъде изграден най-после единният системен интегратор за обмяната на данните между отделните ведомства и администрирането на процеса на е-управление. Все още няма решение на кабинета къде ще бъде единният системен интегратор, като най-вероятно той ще е под шапката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, каза Моника Димитрова.

 

По тази ос ще бъде подпомогнато и електронното здравеопазване. Предвижда се още и да се дигитализира целият архив на управляващите органи на оперативните програми, за да няма после изчезнал този или онзи документ, а в последствие да се окаже, че е разместен по папките от множеството проверки.

 

За обучения и заплати на чиновниците по около 70 млн. евро

 

За обучения на администрацията и стратегическо планиране (ос 2) са предвидени около 78 млн. евро. Програмата за стажове в държавната администрация, която се радва на успех, ще продължи и през този програмен период. Предвижда се още мониторингът на изпълнението на проектите вече да не е само след като приключат, а да се изпълнява през цялото време на изпълнението им. По този начин ще се минимализира риска от налагането на финансови корекции.

 

За правосъдната система (ос 3) са предвидени около 30 млн. евро. Средствата ще отидат за продължаване на мерките по въвеждането на е-правосъдие и за обученията на магистратите, които се провеждат от Националния институт по правосъдие. Ще продължи и налагането на медиацията, като извън съдебен способ за решаване на спорове.

 

По техническата помощ (ос 4) са планирани около 70 млн. евро. Средствата ще отидат за финансово подпомагане на работещите с европейските фондове, надграждането на ИСУН, през която ще става кандидатстването и отчитането по оперативните програми, 28-те информационни центрове, развитие на портала за еврофондовете. Новото е, че се предвижда да се създаде и общински ресурсно-координационен център по еврофондовете, който ще бъде към НСОРБ.

 

Другата промяна е, че програма "Добро управление" се връща отново под шапката на Министерството на финансите, така както беше по времето на тройната коалиция.

Споделяне

Още по темата

Още от България