Здравната инспекция е открила отклонения в качеството на водата в 6 басейна в София

Здравната инспекция е открила отклонения в качеството на водата в 6 басейна в София

В 6 басейна в столицата са открити несъответствия в качеството на водата по химични показатели. Два от тях имат несъответсвия и по микробиологични показатели. Това съобщи Мариана Петрова, главен инспектор в отдел "Здравен контрол" на

Столичната регионална здравна инспекция в петък пред БНР.

“Държавният здравен контрол в плувните басейни се извършва системно, без предварително уведомяване. За София са вписани 48 открити плувни басейна. Към момента те са обхванати с 96 проверки в тях и над 140 проби, плюс тези, които са с тридневните поредни проби преди пускането им в експлоатация“, обясни тя.

“Към днешна дата имаме констатирани 6 несъответствия по химични показатели. Два от тях имат и микробиологични показатели. Задължително спираме басейна, без източване на водата, временно, до отстраняване на несъответствието, когато имаме отклонения по микробиологични показатели и по специфични химични показатели, които в определена комбинация и концентрация са не както трябва“, каза Петрова.

Колкото по-бързо успее управителят да приведе качеството на водата в съответните норми, толкова по-бързо и самият басейн подновява работата си, допълни Петрова.

“За микробиологията, като техническо време и обработка на анализа, се изискват три дни“, каза тя.

РЗИ вече има връчени предписания със задължителни мероприятия, както и едно временно спиране на експлоатацията на басейн. Досега са постъпили и 4 сигнала за неизрядна хигиена от страна на ползващи басейните.

Два вече са отработени, но те са неоснователни. Доказано е, взети са проби, анализите се излезли и, съответно, водата е в нормата… Другите два в момента се обработват и се изчакват изследванията на водата“, каза Петрова.

Собствениците или управителите на откритите басейни осъществяват ежедневен контрол на активната реакция и остатъчния хлор във водата. Стойностите се отбелязват в дневник, който се предоставя при поискване от контролните органи. 

Споделяне

Още от България