Здравната каса няма да реже еднолично цените на клинични пътеки

Здравната каса няма да реже еднолично цените на клинични пътеки

Здравната каса каса няма да може еднолично да намалява цените на прегледите, медико-диагностичните и високо специализираните дейности, както и на клиничните пътеки, определени с приемането на бюджета на касата за 2008 година. Това приеха народните представители в понеделник, приемайки предложение на Руденко Йорданов (БСП) при окончателното гласуване на законопроекта за бюджет на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за 2008 година.

По този начин няма да бъдат наказвани болниците, които работят по правилата и вършат почтено работата си, коментира министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски.

НЗОК ще определя за всяка районна каса годишната обща стойност на разходите, разпределени по месеци. Подразделенията от своя страна ще решават финансирането на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите. Този текст бе най-спорен по време на обсъждането. Според опозицията той въвежда централизация в управлението при финансирането на болниците.

И през следващата година няма да има сключен Национален рамков договор, тъй като определената в бюджета на касата дата - 15 декември, е минала. Въпреки това лечението на пациентите и заплащането и договарянето с изпълнителите за медицинска помощ ще бъдат гарантирани. Текст, че в случай, че не се сключи нов договор, действа този от предходната година, бе одобрен при промяна в Закона за здравното осигуряване.

Последният Национален рамков договор бе сключен за 2006 година.

Въпреки многократно повдиганата тема за повишаването на здравната осигуровка, депутатите не посмяха да я пипнат и размерът ѝ остана 6процента.

Регламентираните в бюджета на НЗОК приходи от здравно-осигурителни вноски възлизат на около 968 млн. лв. Като цяло за догодина са планирани 1 686 117 000 лева приходи и трансфери. Заложените средства за трансфери за здравно осигуряване от други бюджети в това число за пенсионери са 293 934 000 лева, за безработни - 5 669 000 лева, за социално слаби - 17 500 000 лева.

За специализирана извънболнична медицинска помощ са заложени 136.162 млн. лв., 67.516 млн. лв. - за дентална помощ, 55.621 млн. лв. - за медико-диагностична дейност. За лекарства за домашно лечение са предвидени 295.490 млн. лв., а 785.575 млн. лв. - за болнична медицинска помощ, в това число за акушерската помощ за всички здравноосигурени жени - 5.7 млн. лв.В бюджета на НЗОК за следващата година е заложен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 143 854 000 лева. За 19 декември е насрочен извънредният конгрес на Българския лекарски съюз, когато ще се обсъди приетият бюджет на Здравната каса за 2008 година.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?