Здравната каса ще лишава болници от финансиране при чести оплаквания от пациентите

Институцията задължена да проучва доволни ли са болните от плащаните от нея услуги

Здравната каса ще лишава болници от финансиране при чести оплаквания от пациентите

Здравната каса ще може да прекратява договорите с болници, при които е констатирана "системна неудовлетовореност" от страна на пациентите. Това е една от мерките, които Министерството на здравеопазването предлага, за да бъдат оптимизирани разходите на касата през следващата година. От здравното ведомство обаче не поясняват колко оплаквания за една и съща болница, отделение или лекар ще се считат за "системна неудовлетвореност" и ще водят до прекратяване на договори, а оттам и спиране на финансирането. И в момента касата има право да прекратява договори с болници, които системно нарушават законовите изисквания, но подобни случаи почти няма.

Занапред обаче касата ще бъде задължена да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги.

От министерството съобщиха още, че подготвят промени в медицинските стандарти, с които ще бъдат ревизирани изискванията за дейностите, които се извършват на съответните нива на компетентност на болниците. Освен това ще се прецизират дейностите, включени в основния пакет, заплащан от НЗОК. Здравният министър Петър Москов вече съобщи, че съществени промени в основния пакет, плащан от касата, през следващата година няма да има, но е възможно изваждането на някои дейности от болничната в извънболничната помощ.

Сред останалите мерки за икономии са задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарства за злокачествени заболявания. Освен това ще се прави и периодична оценка за ефективността на лекарствените продукти и според нея ще се определя дали да бъдат реимбурсирани и в каква степен.

Ще бъде подсилен и контрола от страна на касата и агенцията "Медицински одит".

Част от дългосрочните мерки включват предложение от началото на 2016 година да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравни вноски за осигуряваните от нея деца, пенсионери и чиновници. Осигурителния доход ще расте с 10 на сто годишно до 20120 година, а след това осигурителната вноска за тези лица ще е дължима върху целия размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

В момента здравната вноска за осигуряваните от държавата хора е в размер на половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Това създава условия за недостатъчно финансиране и натрупване на дефицит в системата на здравното осигуряване, което рефлектира върху качеството на оказваната медицинска помощ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?