Здравната каса ще покрива разноски за спешна помощ в 5 страни от ЕС и Румъния

Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) ще поема разноските за спешна и неотложна помощ до определена сума на български граждани с редовни здравни вноски в 5 страни от ЕС и в Румъния, съобщиха от касата.

Страните - членки на ЕС са Австрия, Полша, Белгия, Люксембург и Унгария. Преговорите с тях са пред приключване.

Двустранна спогодба за покриване на спешната помощ за български граждани от страна на НЗОК имаме и с Македония. Тя влиза в сила от 1 август 2007 г. Към нея има и приложено административно споразумение с клауза, определяща сумата от 150 евро, до която разходите ще бъдат покривани безотказно от касата.

За плащания над тази сума ще бъде необходимо предварителното съгласие на здравноосигурителната институция. Размерът на сумата може да бъде предоговарян в следващи административни споразумения.

Според подготвяните двустранни договорености покриването от НЗОК на спешната помощ за български граждани може да стане най-рано в Австрия от второто тримесечие на 2005 г. и в Полша - от средата на 2005 г. С Белгия, Люксембург и Унгария то ще е в сила най-вероятно от 2006 г., а с Румъния - от 2007 г.

Задължително условие българските граждани да получат покриване на спешната или неотложна помощ в петте страни и Румъния, е да представят през съответното медицинско заведение своята Европейска здравноосигурителна карта, издадена от НЗОК.

На такава карта ще имат право пътуващите с цел туризъм, студентите в съответната страна, международните превозвачи или лицата, които търсят работа, уточняват от касата.

Още от България