Здравната каса вече сключва договори с лекари и аптеки за 2005 г.

Националната здравно-осигурителна каса започва да приема документи за сключване на индивидуални договори с изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ, лаборатории и аптеки. Това е възможно с влизането от 4 януари 2005 г. в сила на Националния рамков договор за 2005 г, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

Във връзка с въвеждането от 1 януари 2005 г. на Международната класификация на болестите, НЗОК изпрати до Районните здравно-осигурителни каси (РЗОК) методични указания за попълване на първични медицински документи.

Документите се подават в съответната РЗОК в срок до 30 дни от влизане в сила на Националния рамков договор. При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок от 7 работни дни от установяването писмено уведомява заявителя и определя срок за нейното отстраняване. Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в срок до 60 дни от влизане в сила на рамковия договор.

Към настоящия момент НЗОК работи с над 15 000 договорни партньори, съобщават от касата.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?