Здравната ни система е неподготвена да проследява ефекта от новите терапии

Здравната ни система е неподготвена да проследява ефекта от новите терапии

Здравната система в страната ни все още не е подготвена за събиране, генериране и анализиране на данни за проследяване на ефекта от нововъдените терапии, както и да изолира субективни фактори, които също влияят върху резултата от лечението. Около тази теза се обединиха експерти по време на дискусия "Проследяване на ефекта на лекарствени терапии в онкологията".

Въвеждането на механизъм за проследяване на ефекта от терапията, което е предвидено за 2018 година, изисква много по-висока степен на електронизация и стандартизация в здравната система, смятат експертите.

Същевременно здравната ни система трябва да е подготвена да осигури бързото навлизане на нови терапии, които дават по-добри възможности за лечение на пациентите с онкологични заболявания, коментира Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.

По думите му предвиденото въвеждане от 2018 г. на механизъм за проследяване на ефекта от някои нови терапии, след включването им в системата на заплащане с публични средства, може да даде възможност достъпът на пациентите до конкретно реимбурсирано лечение постоянно да се усъвършенства.

Експертите обаче са единодушни, че механизмът за проследяване няма да е приложим за всички нови лекарства, тъй като субективните фактори, влияещи върху резултата от лечението - съдействие от страна на пациента и др., не винаги могат да бъдат изолирани при анализа на данните.

Проследяването на ефекта от лечението ще бъде върху ограничени групи от хора, като то може да продължи и до 1 година, каза Николай Данчев, директор на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти.

Лечението на онкологичните заболявания достига повратна точка с терапии, които осигуряват по-добри резултати както за отделния пациент, така и за обществото като цяло.

Напредъкът на съвременната наука променя профила на някои злокачествени заболявания от животозастрашаващи към хронични, като трансформира грижите за заболяването и най-важното - увеличава дела на хората, оцелели в битката с болестта, единодушни са експертите.

В сферата на онкологията все още обаче остават много нерешени медицински проблеми и непосрещнати нужди – за някои локализации на злокачествени заболявания лекарствено лечение все още не е разработено, а за други са нужни по-ефикасни съвременни решения.

Към момента в процес на разработка са близо 2000 молекули, предназначени за лечение на ракови заболявания. През следващите 5 до 10 години ще видим навлизането на революционни нови технологии, които съществено ще подобрят терапевтичните резултати в борбата с рака.

Такива са например терапията с Т-клетки (CAR-T терапия), при която учените използват собствената имунна система на организма, модифицирайки генно имунните клетки, за да могат разпознават и унищожават туморни клетки; комбинираната онкологична терапия, която съчетава няколко лекарства с различен механизъм на действие, за да подобри контрола върху онкологичното заболяване.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?