Здравната вноска може да падне с 2%, а за пенсия да се вдигне

Здравната вноска може да падне с 2%, а за пенсия да се вдигне

Здравната вноска може да се намали с два процентни пункта от следващата година, а вноската за пенсия да се увеличи с два пункта. Тази идея на правителството е била споделена с част от социалните партньори по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) във вторник. На заседанието бяха обсъдени промените в данъчните закони и проектобюджетът за следващата година, както и концепцията за здравни реформи.

Първоначално за “кулоарния слух“ за вноските съобщи д-р Иван Кокалов от ръководството на КНСБ, който заяви, че е “подочул“ за идеята. След това се оказа, че същата информация е достигнала и до лидера на КТ “Подкрепа“ Константин Тренчев, но не и до работодателите.

“Нека не коментираме нещо, което ни е казано на ухо и от което утре може да се изметнат“, заяви пред журналисти след края на заседанието Тренчев. “Идеята не е наша. Ако беше наша, щях да я аргументирам пред вас. Просто ей тъй ни е казано в коридора“, коментира той.

Целта на идеята е общата осигурителна тежест да не бъде увеличена. Здравната вноска бе вдигната през 2009 г. от 6 на 8%. Събраните от увеличението пари обаче не се ползват за здраве, а отиват в резерва на НЗОК. В същото време от началото на 2010 година вноската за пенсия бе намалена с 2 процентни пункта, което направи дефицитът в НОИ още по-голям. Намалението на осигурителната вноска бе предизборно обещание на ГЕРБ и въпреки всички предупреждения на синдикатите и политическите опоненти на управляващите, те я намалиха от началото на тази година.

На заседанието здравният министър Анна-Мария Борисова е представила концепцията си за реформа, но допълнителни разяснения по нея не е имало. И синдикати, и работодатели имат множество бележки по нея, поради което на тази тема ще се посвети отделно заседание на НСТС през другата седмица.

Социалните партньори смятат Бюджет 2011 за нереалистичен

Синдикатите не подкрепят бюджета и заедно с работодателите го смятат за нереалистичен. И едните, и другите смятат, че заложеният ръст на БВП от 3.6% е твърде оптимистичен. Тренчев коментира, че освен да се режат разходи, трябва да се помисли и как да се увеличат приходите. Той посочи, че негов анализ за изпълнението на антикризисните мерки показва, че почни нищо от заложеното през пролетта не е изпълнено и не са постъпили допълнителни средства в бюджета.

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриален капитал, съобщи за получено уверение от финансовото министерство, че заложените в бюджета приходи могат да се постигнат и при по-малък ръст на брутния вътрешен продукт.

Според Велев уверението е донякъде удовлетворително, но може да се помисли за задържане на 10% от разходната част до реализирането на необходимите приходи. “Това е една възможност за намаляване на бюджетния дефицит“, посочи той.

Работодателите са направили редица предложения за промяна на структурата на разходите като например да се увеличат парите за научни изследвания и образование за сметка на тези за издръжка и текущите разходи.

По отношение на предвиденото емитиране на облигации за 1 милиард евро, предвидено като възможност в проектобюджета за финансиране на дефицита, Велев коментира, че “увеличаването на задлъжнялостта не е добре, защото заемите се връщат, при това с лихви и когато се разходват за текущи разходи, а не за инвестиции, това не води до последващ добър резултат".

“Така че не подкрепяме една такава позиция“, посочи Велев. Председателят на БСК Божидар Данев допълни, че ако се вземе заем, той трябва да е за капиталови разходи и инвестиции, защото без тях не може да има растеж на икономиката.

"Подкрепа": ДДС да се възстановява на крайния потребител за някои услуги

На заседанието от КТ "Подкрепа" са предложили да се възстановява ДДС на крайния потребител за някои услуги, оборотите от които сега се криели.

"Отиваш на зъболекар, прави ти пломба, дава ти касова бележка и после си взимаш ДДС", поясни идеята вицепрезидентът на синдиката Димитър Манолов.

“Има професии, при които не може да се каже колко народ е минал през тях“, коментира Тренчев. Работодателите заявиха, че този въпрос не е обсъждан по време на заседанието и нямаха оформена позиция.

Спор за минималната заплата и изплащането на болничните

Сред спорните моменти на заседанието е бил въпросът с размера на минималната работна заплата. Предложението на социалното министерство е тя да се увеличи от 240 на 270 лева, а синдикатите предлагат тя да е и необлагаем минимум. Работодателите са категорично против, финансовото министерство също е резервирано към повишаването на минималната заплата. Според Кокалов доходите на българите ще спаднат със седем процента през тази и следващата година.

Друг спорен момент в бюджета е удължаването на действието на сегашния начин на изплащане на болничните, според което първите три дни се поемат от работодателите в размер на 70% от заплатата. Това не се приема и от синдикатите, и от работодателите. Промяната бизнесът да плаща първите три дни беше въведена като антикризисна и трябваше да действа до края на тази година. Преди това първият ден се поемаше напълно от работодателя и от втория обезщетенията се поемаха на 80% от НОИ.

В бюджета за догодина обаче е заложено новата уж временна мярка да продължи да действа.

“Не подкрепяме запазването на мярката и превръщането ѝ в постоянна“, каза Велев преди заседанието. По думите му мярката е изиграла своята роля, намалели са злоупотребите, а и кризата започва да отшумява. Вариант, който предложи Велев е, бизнесът да поеме през следващата година първите два дни.

След заседанието обаче Божидар Данев заяви, че темата не е коментирана. “Преглътнахме този горещ картоф“, каза той.

Няма да се намаляват амортизационните отчисления на фирмите

От заседанието на НСТС стана ясно още, че Министерството на финансите е оттеглило предложението си за намаляване на амортизационните отчисления за бизнеса.

Ставките ще останат на равнището от тази година, каза Аднан Лидиянов от Съюза за стопанска инициатива (ССИ).

От финансовото ведомство предвиждаха намаляване на някои амортизационни ставки, което да увеличи данъчната печалба на дружествата и по този начин да се увеличи и дължимият от тях данък.

От ССИ са доволни, защото, според тях, намаляването на отчисленията ще възпрепятства възможността за обновяване на технологиите на предприятията и ще затвори пътя за излизане от кризата.

ДДС в туризма ще е с единна ставка от 9% от 1 април 2011 година

Промените в данъчното законодателство са били подкрепени от социалните партньори. Проектът за изменение на Закона за ДДС предвижда единна данъчна ставка от 9% за туризма. Ставката ще се прилага от 1 април 2011 година за всички услуги по настаняване.

Одобрените промени в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия и се отнасят до промяна в определенията за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене.

Предвижда се повишаване на акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 лв. на 152 лв. за килограм.

Сред основните предложения за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане са налагане на 10% данък на чуждестранните юридически лица, установени в офшорни зони за доходите им от услуги от България.

Предвижда се и намаляване от 10% на 5% на доходния данък от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни фирми в полза на чужди от ЕС, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица (например дъщерни компании).

Споделяне

Още от Бизнес