Здравни грижи по домовете за рискови родилки и деца

Здравни грижи по домовете за рискови родилки и деца

Здравни грижи в домовете си ще получат 250 бременни жени и родилки и 850 деца до три години в рамките на проект на Втора АГ болница "Шейново". Почти половината от жените и децата, които ще бъдат обхванати, са от ромския етнос, където бременността често не се следи и детската смъртност е висока.

С помощта на мобилна техника лекарите ще достигат до дома на бременните и на новородените, като проектът ще се изпълнява в партньорство с болницата в Ихтиман. Апаратурата е закупена за близо 200 хил. лв. с пари от "Норвежкия финансов механизъм 2009- 2014 година", а след приключването на проекта оборудването ще остане за ползване в болницата в “Шейново“.

“Основната ни идея е тези хора да получат едни здравни умения и едно здравно обучение, така че да могат да се грижат за децата си, подчерта докторът и допълни, че това не се отнася само за роми, а и за здравно неосигурени лица, които по една или друга причина не могат да бъдат обхванати от здравната система“, обясни директорът на “Шейново“ д-р Румен Велев.

Бременните жени и родилките ще бъдат информирани за здравноосигурителните им права и задълженията им като пациенти, за улесняване на достъпа им до различни здравни и социални услуги, свързани с усвояването на родителски умения и грижи за децата като кърмене, хранене, къпане, масажи, стимулиране на развитието на детето до 3 годишна възраст и др.

Проектът се фокусира върху малцинствените групи, които имат ниско ниво на здравна култура и образованост. Целите на екипите, ангажирани с работата, са свързани с повишаване на здравната и не само култура, както и оказване на медицински грижи в домовете на пациентите.

“В момента България се нарежда на едно от челните места в Европа по ранни раждания. Това поставя семействата и децата във висока степен на риск“, коментира Велев.

Споделяне

Още от България