Здравните грижи в дома са изцяло в сивата икономика

Медицинските сестри настояват за законова регулация на тези дейности

Здравните грижи в дома са изцяло в сивата икономика

Грижата за възрастните хора, изписаните от болница пациенти и нуждаещите се от грижи в дома, е преминала изцяло в сивата икономика, без контрол и без регламент. За това сигнализираха в четвъртък от съсловната организация на медицинските сестри - Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

“Това се отнася с пълна сила и за дейностите на рехабилитаторите. Особено опасно е и безразборното създаване на училища за бременни и родители от лица без медицинско образование, за които липсват критерии кой и до каква степен може да коментира въпроси, свързани с бременността, раждането, кърменето, храненето и отглеждането на малкото дете“, смятат от организацията на медицинските сестри.

Поводът за реакцията е сигнал на пациентските организации “Заедно с теб“ отпреди дни, че съмнителен сайт набира медицински сестри, без да им иска диплома.


Според БАПЗГ няма ясно разписан законов регламент за извършване на здравни грижи в извънболничната помощ под формата на частна практика на медицински сестри, рехабилитатори, акушерки.

“Получава се парадокс – от една страна има наредба на Министерство на здравеопазването от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно, от друга страна - извършването на дейности по здравни грижи в частната практика не е регламентирано от закона“, посочват от организацията.

За да отговорят на нуждите на пациентите, професионалисти по здравни грижи се регистрират по Търговския закон и извършват дейности по домовете без контрола на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и съсловната организация.

По този начин няма гаранция за тяхната професионална компетентност и качеството на извършените от тях дейности по здравни грижи.

“Важно е да се отбележи, че самите специалисти, които оказват здравни грижи по домовете също нямат сигурност и защита. В същото време законовият вакуум дава възможност на лица без медицинско образование да се регистрират в съмнителни сайтове, които предлагат оказване на здравни грижи по домовете и по този начин получават безпрепятствена възможност да извършват опасни за здравето на пациентите услуги“, допълват от организацията.

Според БАПЗГ има крещяща нужда от приемането на законова рамка, която да регламентира компетенциите и отговорностите на различните категории професионалисти по здравни грижи в извънболничната помощ.


Освен това медицинските сестри призовават гражданите да не се доверяват на сайтове, когато имат нужда от медицински специалист за грижи в дома, а да се обръщат за съдействие към своя лекуващ лекар.

Според тях, ако не бъдат предприети спешни мерки за решаването на поставените проблеми, негативните последици за обществото и цялата здравна система ще се задълбочават. 

Споделяне

Още от България