Здравните вноски ще се плащат разсрочено до края на 2004 г.

Всички, които не са плащали здравни осигуровки, ще имат възможност до края на 2004 г. да ги изплатят разсрочено и през това време да ползват здравна помощ. Това ще стане с поправка в преходните и заключителните разпоредби на бюджета на Националната Здравно-осигурителна каса за догодина.

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване доц. Атанас Щерев обясни по БНР, че през 2004 г. ще има възможност за разсрочено плащане на осигуровките и през това време, независимо дали гражданинът не си ги е изплатил, той ще може да ползва здравна помощ и грижи.

До края на годината ще се направят и разчети колко са социално слабите и трайно безработни, които не биха могли да плащат осигуровките си. Техните задължения ще бъдат поети от държавата, вероятно чрез Министерство на труда и социалната политика.

На 346 000 души не са плащани здравни осигуровки за различни периоди, съобщи председателят на КНСБ Желязко Христов. КНСБ също настоява за разсрочване на плащанията като през това време хората не трябва да не губят право на лекарска помощ. Един от вариантите е работещи или учещи в чужбина да не плащат осигуровки за минал период от време като представят документ, че са се осигурявали в страната, където са пребивавали.

Споделяне

Още от България