Здравният министър: Нужни са 214 млн. лв за първа линия, ваксини и лекарства

МЗ е похарчило 442 млн. лв. в отговор на епидемията от началото на годината

Здравният министър: Нужни са 214 млн. лв за първа линия, ваксини и лекарства

Актуализацията на бюджета за здравеопазване е необходима, за да се осигурят 214 млн. лв. за работа на медиците на първа линия, да се платят вече поръчани ваксини и да се набавят лекарства. Това става ясно от резюме на докладa, който министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров е представил пред Консултативния съвет по национална сигурност преди ден. Той дава и отчет, че дотук здравното министерство вече е изразходвало 442 млн. в отговор на епидемията.

"Без актуализация на бюджета Министерството на здравеопазването ще бъде изправено пред невъзможност да осигури здравната система при новата пандемична вълна, няма да има пари за допълнителната финансова помощ за медиците, средства за допълнителни ваксини и лекарства, което е предпоставка за затруднение на нейното функциониране и посрещане на нуждите на пациентите от предоставяне на адекватна, своевременна и качествена медицинска помощ", посочва Кацаров.

Той обръща внимание, че предложената актуализация на бюджета е направена на базата на прогнози за развитие на пандемията от месец юли. При по-неблагоприятно развитие е възможно да възникне необходимост от допълнителни средства за обезпечаване нуждите на здравната система.

МЗ е похарчило за борба с вируса 442 млн. лв. дотук

Кацаров дава и отчет за изразходваните средства в борбата с епидемията за периода 1 януари – 31 юли 2021 г. Направените разходи от Министерството на здравеопазването от началото на 2021 г. до края на месец юли, са 442 265 462 лв. С тях са финансирани следните дейности: закупуване на ваксини срещу Covid-19 на стойност 106 895 829 лв; закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на коронавирус на стойност 58 552 147 лв.; възнаграждения на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за поставяне на ваксини срещу Covid-19, по 10 лева на ваксинирано лице- в размер на 2 351 700 лв.; за подкрепа на персонала на първа линия от структурите на Министерството на здравеопазването – в размер на 23 969 557 лв.; за предоставяне на трансфери в размер на 223 730 489 лв. към НЗОК за допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ (болници, поликлиники, лични лекари, лаборатории), в началото на месец август е предоставен трансфер към НЗОК в размер на още 26 907 740 лв. за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ; за възнаграждения на персонала на администрации към Министерството на здравеопазването, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол "на терен" с пряк контакт с други лица – в размер на 18 764 617 лв.;

За закупуване на медицински фризери с включен монтаж и поддръжка за съхранение на ваксините при температурен режим – 20 С° за Регионалните здравни инспекции в размер на 168 550 лв.; за осигуряване на лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектанти в борба с пандемията в размер на 5 171 093 лв. ; за обезпечаване необходимите средства за защита и превенция във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в размер на 2 125 889 лв.; еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв., за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от Covid-19 , в размер на 30 624 лв.; други разходи в размер на 504 967 лв.

Кацаров припомня, че предлаганата актуализация на бюджета на НЗОК е 134 млн. лв и с тези средства ще се финансира ръста в разходите на лечебните заведения, повишаване на цените на отделни медицински дейности и осигуряване на адекватно финансиране и усложнената епидемична обстановка.

Необходими са още 214 млн. лв. за първа линия, ваксини и лекарства

Предвид очакваното развитие на пандемията и навлизането в нова вълна на разпространение са необходими и допълнителни средства, които да бъдат осигурени по бюджета на МЗ за 2021 г., в общ размер на 214 052 000 лв., в това число: 46 475 000 лв. за закупуване на 1 533 037 дози ваксини, в изпълнение на Решение № 336 на Министерския съвет от 9.04.2021 г;

За изплащане на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал – 113 945 000 лв., в това число : 32 600 000 лв. за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на Covid-19 за структурите на МЗ - РЗИ, ЦСМП, НЦЗПБ и ДПБ за периода август - декември при прилагане на актуализирана методика от 1 юни 2021 г.; 81 345 000 лв. за предоставяне на допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК за 2021 г. за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ на допълнителни възнаграждения за работа на първа линия по време на обявена извънредна епидемична обстановка за периода август – декември 2021 г; За поставяне на ваксини срещу коронавируса – 19 000 000 лв. трансфер по бюджета на НЗОК за поставяне на 1, 9 млн. ваксини за периода август – декември при цена от 10 лв. на ваксинация.

За лекарствени продукти за лечение на Covid-19 – 34 632 000 лв., в това число: 14 670 000 лв. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на Covid-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород. С предвидените средства се осигурява закупуването на около 6 000 флакона месечно или 18 000 флакона за периода от октомври до декември 2021 г.; 7 462 000 лв. за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на Covid-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на ЕК. С предвидените средства се осигурява закупуване на минимално количество от лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти; 12 500 000 лв. за резерв от лекарствени продукти за ЛЗ за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на Covid-19 при хоспитализирани пациенти, в съответствие с приетия Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARSCoV-2. Резерв от лекарствени продукти ще е гаранция за обезпечаване нуждите на лечебните заведения, в случай че се стигне до забавяне на доставките, породено от налагането на ограничения и затрудненото движение на стоки, каквото беше наблюдавано при предходните вълни.

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус