Здравният министър забрани износа на лекарства, прилагани при Covid-19

Здравният министър забрани износа на лекарства, прилагани при Covid-19

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов забрани със своя заповед от петък, 18 декември, износа на някои лекарствени продукти, които влизат в терапевтичните схеми за лечение на Covid-19 и се прилагат в болничната и извънболничната помощ. Причината е, че те са с увеличено потребление в момента и същевременно са предмет на износ, което поставя под риск задоволяването на вътрешните потребности. Преди около месец по аптеките се стигна до недостиг на основни лекарства за пациенти с коронавирус заради повишено търсене, презапасяване, проблеми с вноса на някои от продуктите и износ.

Заповедта на министъра е на основание чл. 217д, от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и във връзка с постъпило писмо с вх. 12-01-98/15.12.2020 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) предвид усложнената епидемична обстановка. Законовата възможност министърът да забранява износ на лекарства заради епидемичната обстановка беше гласувана наскоро.

Според писмото от изпълнителния директор на ИАЛ, към настоящия момент задължително използваните лекарствени продукти, които медицинските специалисти от болничната и извънболничната помощ прилагат при лечението на болни от коронавирусната инфекция, са от различни анатомо-терапевтични групи: Azithromycin; Enoxaparin; Nadroparin; Dexamethasone; медицински газ кислород.

Анализът на данните, които ИАЛ получава от Националната система за верификация за посочените лекарствени продукти, показва значително повишаване на потреблението им в сравнение с предходните месеци, като усреднено за Azithromycin повишението е с 5000%, за Dexamethasone е с 2300%, за Nadroparin и Enoxaparin -  с почти 500%.

Резултатите от извършените от ИАЛ проверки по сигнали за недостиг от лекарствени продукти, осъществени през ноември до настоящия момент показват, че лекарствените продукти с посочените по-горе международни непатентни наименования са предмет на паралелен износ от България за други страни, в количества, създаващи предпоставки за потенциален недостиг от лекарствените продукти за българския пазар. Посочва се, че независимо от законния характер на извършваната дейност, износът на лекарствени продукти, използвани в процеса на лечение на български пациенти с Covid-19 в период на увеличено потребление, нарушава крехкия баланс между доставените на територията на страната лекарствени продукти и повишените нужди от тях за задоволяване на здравните потребности на населението.

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?