Здравният резерв ще покрива разходите на болниците до края на годината

Снимка: БГНЕС

Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) ще похарчи огромната част от резерва си, за да осигури средства за болниците през последното тримесечие на годината, реши Надзорният съвет на касата.

Резервът за непредвидени и неотложни разходи е в размер на 269 033 000 лв. и се наложи да бъде освободен на заседание в понеделник, за да не останат лечебните заведения без пари за заплати в края на годината поради преразхода на средства в болничната помощ. Дефицитът на НЗОК възлиза общо на 370 млн. лв.

В резултат на отблокирането на резерва, 23 милиона лв. ще бъдат насочени към плащания за болнична помощ, извършена през месец август. С останалите малко над 246 милиона ще бъдат осигурени средства за болниците през последното тримесечие на годината. Конкретното разпределение по лечебни заведения ще бъде изготвено по предложения на директорите на районните здравноосигурителни каси и след това ще бъде утвърдено от Надзорния съвет на НЗОК.

Поради сериозния дефицит в бюджета на НЗОК Надзорният съвет не прие предложението през тази година да бъде включен допълнителен лекарствен продукт за диагнозата "Злокачествено ново образувание на млечната жлеза“. Решено бе да се търси възможност за това при преговорите за новия Национален рамков договор. И към момента за тази диагноза е осигурено съвременно лечение с таргетна терапия, прилагана в болничната помощ, както и с хормоно заместваща терапия при домашно лечение, обясняват мотивите за отлагането от НЗОК.

На заседанието в понеделник беше приет и проект на Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, прилагани в болничната и в извънболничната помощ. Той ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на НЗОК, а предложения и становища по него ще могат да се предоставят в 14-дневен срок от публикуването.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?