Здравноосигурителните права се възстановяват при платени накуп 3 здравни вноски

Гражданите, които се осигуряват сами, трябва да имат поне 12 вноски за период от 15 месеца до началото на месеца, предхождащ този, в който им се оказва медицинска помощ. Това напомни управителят на НОИ Йордан Христосков.

Възстановяването на правата става, ако до 31 януари 2005 г. се платят 3 вноски в размер на 36 лева. Тази сума важи до края на декември, но ако се платят трите вноски, общата сума става 39.60 лв. Заплащането на тази сума не погасява предишни натрупани задължения към Здравната каса.

Възстановяването на здравноосигурителния статус ще се извършва служебно от НОИ според посочения ЕГН в платежния документ, допълни Христосков. По думите му, ако гражданите потърсят медицинска помощ в края на декември тази година, трябва да имат най-малко 12-месечни осигурителни вноски за периода 1 август 2003 - 1 ноември 2004 г.

Ако не е изпълнил това условие, пациентът трябва да плати за медицинската помощ. Осигурителните права се възстановяват при заплащане на дължимите вноски, но заплатените суми за медицински услуги не се възстановяват, поясни Христосков.

Здравноосигурителните права се връщат и след еднократно заплащане на 12 вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Още от България