Здравното министерство е осъдено за отказ да разреши лечение в чужбина

Здравното министерство е осъдено за отказ да разреши лечение в чужбина

Състав на Върховния административен съд отмени отказ на министъра на здравеопазването да разреши на пациент лечение в чужбина, съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

През март 2012 година, пациент с миелоидна левкемия подава заявление до министерството за разрешение за извършване на костномозъчна трансплантация в чужбина. Въпреки че специализирана комисия предлага да се разреши такова лечение предвид особената форма на левкемия и наличие на ранен рецидив, министърът на здравеопазването издава заповед за отказ.

Съдът констатира, че при издаването на отказа са допуснати съществени нарушения на правилата на административното производство. Министерството е осъдено да заплати и направените по делото разноски.

Междувременно костно-мозъчната трансплантация вече е извършена и заплатена от пациентката. Пред министерството сега има две възможности. Едната е незабавно да изпълни указанията на съда, като издаде нова заповед, с която разрешава лечението в чужбина, на базата на която да заплати вече направените разходи по лечението.

Втората възможност е да обжалва решението на ВАС пред петчленен състав,с което, според ЦЗПЗ само ще забави с няколко месеца процедурата и ще заплати допълнителни разноски.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?