Здравното министерство опроверга твърдения за ръст на онкозаболявания и астма в Средногорието

Министерството на здравеопазването отрече, че жителите на Златица и Пирдоп са водещи по ракови заболявания в страната и 60% от децата са болни от астма. Това се казва в писмо на здравното ведомство до Министерството на околната среда и водите по повод твърденията на лидера на ПК “Екогласност” Емил Георгиев, че металургичният комбинат “Аурубис България" застрашава околната среда и здравето на жителите на двата града.

Водещите причини за заболяванията в общините Златица и Пирдоп са болестите на дихателната система и кръвообращението. Това е характерно за цялата Софийска област, като в двете общини относителният дял на тези заболявания към общо регистрираните е по-нисък, се казва в писмото на Министерството на здравеопазването.

По брой на регистрираните хронични белодробни заболявания на 1000 души население в община Златица през 2011 г. е значително под средния за Софийска област, а община Пирдоп е малко над средния за областта.

И в двете общини относителният дял на смърт, причинена от болести на дихателната система през 2010 г. и 2011 г., е по-нисък в сравнение със средния за Софийска област и средния за страната като цяло, се казва още в писмото.

Процентът на децата боледуващи от астма в Златица е бил 2.98 %, а в Пирдоп – 2.09% през 2011 г. и е далеч под 60%, както твърди Емил Георгиев, заявяват от Министерството на здравеопазването.

И в двете общини относителния дял на онкологичните заболявания се запазва нисък през 2011 г.

Министерството на здравеопазването не разполага с информация за наличие на тежки метали в пъпната връв на новородени от района. През последните 10 – 15 години такива изследвания от Националния център по обществено здраве и анализи не са провеждани. Без наличие на точни данни за източника на информация, вида на изследванията и прилаганата методика не може да се потвърди достоверността на твърдението, че съществуват данни за наличие на тежки метали в пъпната връв на новородени дена от района на Златица и Пирдоп, се казва в писмото на Министерството на здравеопазването.

Златица, Пирдоп и Челопеч са определени като райони с повишен здравен риск през 2008 г. с решение на правителството. Определянето на тези райони е извършено на базата на ретроспективен анализ на данни за замърсяване на въздуха и почвите и регламентираните, към момента на определянето на районите норми за допустимо съдържание на вредни вещества във въздуха и почвите.

С промени на Закона за здравето през 2009 г. е отпаднало задължението на всеки три години правителството да определя по предложения на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите районите с повишен здравен риск.

Към момента законът предвижда министърът на здравеопазването да провежда епидемиологични проучвания за установяване на зависимост между замърсяването на околната среда и здравното състояние на населението. Такива проучвания се правят въз основа на съществуващи данни за системни и трайни наднормени замърсявания на компонентите и факторите на околната среда.

От Министерство на околната среда и водите в Министерство на здравеопазването не са постъпвали актуални данни за такова замърсяване в районите на Пирдоп и Златица. Това е причината такива проучвания да не са правени.

Споделяне

Още от Бизнес