Здравното министерство отчете какво е свършил Нанев

Министерството на здравеопазването излезе в сряда с отчет за работата на ведомството в периода юли 2008 година – 1 април 2010 година, докато Божидар Нанев го оглавяваше. В сряда той беше освободен от депутатите и на негово място беше избрана Анна-Мария Борисова.

В отчета се посочва, че започването и провеждането на реформа в системата на здравеопазването са били от най-важните приоритети на министерството начело с Нанев. Основополагащ момент било формирането на нова нормативна среда и именно в тази посока екипът е направил важни стъпки.

В отчета са включени новите изисквания за качество, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да сключат договор за работа с НЗОК, както и концепцията за преструктуриране на болничната помощ. Отчита се и изготвянето на промени в Закона за лечебните заведения, приети на първо четене, с които се позволява преструктурирането на болничната помощ.

Посочва се, че са изработени медицински стандарти за почти всички специалности и подет дебат за бъдещето на здравноосигурителния модел в страната.

Според Закона за лечебните заведения само отделенията и клиниките, при които има съответствие с медицинските стандарти, могат да се финансират със средства от НЗОК или бюджета на здравното министерство. На болниците се дава срок от три до шест месеца да покрият стандартите.

В документа се посочва още, че е започнала подготовка за преминаване от клинични пътеки към диагностично свързани групи. Със създаването на Агенция за медицински одит е бил засилен контрола, а с включването на пациентски организации в процеса по вземане на решения се е засилила прозрачността в министерството.

В документа се посочва, че с направените промени в Закона за здравното осигуряване е подобрена събираемостта от здравни вноски, подобрила се е дейността на Агенцията по трансплантации, осигурен е въздушен транспорт за нуждите на системата на здравеопазване.

“Досегашният екип на министерството е разработил успешен проект по оперативната програма "Регионално развитие" за създаването на високотехнологични болници във всеки от шестте икономически региона на страната“, се казва още в отчета.

Отчита се и промяната в начина на управление на Фонда за лечение на деца, така, че молбите да бъдат одобрявани по-бързо и средствата да не се връщат.

Към постиженията е добавено и подписването на Национален рамков договор за първи път от четири години насам.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?