mediapool.bg Ти си това, което четеш

Зелена светлина за яз. "Яденица" въпреки рибарски протести

Ускорява се ремонтът на яз. "Цанков камък", който оставя без вода участък от река Гашня
15:15 | 25 юли 2017 | 0 коментара

Строежът на яз. "Яденица" по подготвя от края на миналия век

Строежът на язовир "Яденица" като част от Помпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) "Чаира“ и ускоряване на ремонта на язовир "Цанков камък" бяха одобрени във вторник от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

На свое заседание Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на екоминистерството одобри инвестиционното предложение на "Националната електрическа компания" (НЕК) за построяване на яз. "Яденица", за да се увеличи обемът на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". По проекта се работи от около 20 години като целта е да се повиши ефективността на "Чаира" като маневрена мощност за покриване на пикове и спадове на потреблението на електроенергия. Проектът, която се оценява на общо 188 млн. евро, получи съфинансиране от механизма "Свързана Европа на ЕК и получената сега зелена светлина от ВЕЕС за реализацията му означава, че екоминистърът трябва да одобри оценката за въздействие на проекта върху околната среда и да се отпуши строежът 

Одобрението на изграждането на язовир "Яденица" стана в условията на протест под прозорците на екоминистерството от страна на  сдружението на риболовците "Балканка“, според което този проект ще се превърне във втори "Цанков камък". Хидровъзелът, станал печално известен с изключително скъпия си път и дадените близо 1 млн. лв. хонорар на лидера на ДПС Ахмед Доган за консултантски хидроложки услуги, се сочи напоследък като пример за неефективен както енергийно, така и екологично проект, в който бяха инвестирани близо 1 млрд. лв.

От МОСВ посочват, че на обществените обсъждания на оценката за въздействие на околната среда на яз. "Яденица" е имало възражения относно определянето на минимално допустимия отток в река Яденица след построяването на язовирната стена. Имало е питания за сеизмичната осигуреност на новото строителство, несъгласие по отношение на допустимостта с Плана за управление на речните басейни на "Източнобеломорски район”. Направени са възражения, касаещи защитена зона "Яденица“, нейният предмет на опазване и очакваната степен на увреждане, като са поставени въпроси за други алтернативи по р. Въча или р. Арда.

След допълнителни консултации със съответните компетентни ведомства по повдигнатите въпроси, от ВЕЕС са изискали от инвеститора НЕК да изпълнява мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни въздействия върху околната среда за етапите на проектиране, строителство и експлоатация на инвестиционното предложение. Те са задължителни за изпълнение от страна на възложителя и подлежат на контрол, уверяват от ековедомството.

След новината за одобрения яз. "Яденица" стана ясно още, че на работна среща на зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова и ръководството на НЕК е решено да се ускори полагането на облицовка на река Гашня. Реката е част от водосбора на язовир "Цанков камък", който заради облицоването се държи на понижено ниво и ефектът от това е засушаване.

От екоминистерството уточняват още, че става въпрос за ремонт в рамките на планирана техническата поддръжка на язовир "Цанков камък", който е част от хидровъзела "Цанков камък". Миналата седмица от НЕК съобщиха, че сегашното облицоване на част от коритото на река Гашня се налага, защото е разположено в карстов район, което води до загуба на вода.  Паралелно ще се прави текущ ремонт и на хидрогенератори във ВЕЦ "Цанков камък" като плановете на НЕК бяха завиряването на река Гашня бе обещано за 1 септември 2017 г. Сега пускането на водата ще стане по-скоро, но от екоминистерството не посочват кога ще стане това.

МОСВ уверява, че ремонтът на язовир "Цанков камък" нарушава водния поток само на малък участък от 50 метра след язовирната стена.

Според сдружение "Балканка" обаче заради пониженото ниво на водоема вече на два пъти е била пресушена река Въча и така била унищожена популация на пъстърви, които са зарибени с пари от Българската федерация по риболовни спортове, тъй като участъкът се ползва да провеждане на състезания по риболов..

Според риболовците при първото източване на язовира тонове риба са останали на сухо, а после са били отнесени от силното повторно източване на водоема.

Те твърдят още, че теренът, върху който ще се построи язовир "Яденица" с общо обем над 13 млн. куб. м, е по-лош и от карста на Въча и яз. "Цанков камък". " Множеството разломи, тектонски нарушения и пукнатини в ложето на язовир "Яденица" в Рила гарантират, че и новият язовир ще глътне стотици милиони за бетонирането на цялото му корито, а бездънната далавера ще продължава с подобно наливане и доливане на бетон в "ремонти" с години", посочва се в позиция на "Балканка" . 

Според тях освен това яз. "Яденица" и прилежащият му реверсивния напорен тунел до ПАВЕЦ "Чаира" ще са разположени в сеизмична зона, а предвиденият мъртъв обем от 4.3 млн. куб. м, което е близо половината от полезния обем на водоема, говори за "чудовищна неефективност на язовир "Яденица" и по тези показатели той ще е най-глупавия язовир в света!"

Още по темата
Още от Бизнес