"Зелени закони": Евросубсидиите за паша вредят на националните паркове

"Зелени закони": Евросубсидиите за паша вредят на националните паркове

Евросубсидиите за паша вредят на биоразнообразието в националните паркове, алармира във вторник екосдружението "Зелени закони". Повод за сигнала е, че през декември миналата година стана ясно, че финансирането на земеделието през следващите 2 години ще бъде по-старите правила, защото ЕК реши това да са преходни години.

Доказателствата за негативното виляние на сезонната паша в защитените местообитания идва от самите дирекции на Националните паркове в описанията им за бъдещи дейности по проекти финансирани по програма "Околна среда", добавят от "Зелени закони".

"В защитена зона BG0000209 Пирин е установено отрицателно въздействие на финансираните от подмярката "Пасторализъм" върху местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelleteauniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea) и местообитание 3160 -Естествени дистрофни езера", пише там.

Уточнява се, че местообитанията са застрашени от наблюдавани процеси на ерозия и разрушаване на бреговете и намаляване прозрачността на водите.

Дирекцията на НП "Пирин" идентифицира причините за това в пашуването на стада от едри породи крави край бреговете на езерата. В резултат от това бреговата ивица в различна степен и участъци е променена, тъй като животните прекарват часове наред край бреговете или във водата. Като резултат от тези негативни влияния в част от езерата се наблюдават сукцесионни процеси на изплитняване и заблатяване.

"Зелени закони" посочват, че от 2000 г. до 2017 г. Дирекция "Национален парк Рила" събира, обобщава и анализира данни за относителната численост и разпространение на популацията на вида Балканска дива коза на територията на Национален парк "Рила". Анализът показва тенденция на сравнително бавно нарастване и заемане на подходящи местообитания от вида, като до момента не е достигнато оптимално състояние на стабилност. Същевременно, на територията на парка е разрешено пашуване в определени територии. Често тези територии се използват и от дивата коза, което влошава нейното състояние.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?