Земеделският фонд дава 250 хил. лв. помощ за поливане на ориз

Земеделският фонд дава 250 хил. лв. помощ за поливане на ориз

Държавна помощ от общо 250 хил. лв. за частично покриване на разходите за поливане на ориз отпуска Държавен фонд "Земеделие" на 62-ма производители. Те ще получат субсидия от до 7.20 лв. на декар засята помощ по схемата "де минимис", по която един производител може да получи максиму 15 хил. евро за три данъчни години.

Оризопроизводителите са декларирали за подпомагане над 86.5 хиляди декара оризови полета в областите Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Най-много са заявените площи в област Пловдив - 68 хиляди дка.

Помощта за купуване на поливна вода от държавното дружество "Напоителни системи” се отпуска на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители и без дългове към фонд "Земеделие" и "Напоителни системи".

Документите за подпомагане се приемаха в областните дирекции на фонда от 21 юли до 8 август 2014 година, а сключването на договорите по схемата и изплащането на средствата трябва да приключи до 28 август 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес