Земеделският фонд свали лихвите за новите си кредити

Земеделският фонд свали лихвите за новите си кредити

От 5 на 4 процента се намаляват новоотпусканите кредити за фермери от Държавен фонд "Земеделие“. Това е решил управителният съвет на фонда, съобщиха от ведомството.

Облекчените лихвени условия ще се прилагат по три инвестиционни схеми за кредитиране. От тях ще се възползват кандидатите да получат заеми за инвестиции в селското стопанство, която обхваща дейности по създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство; създаване и оборудване на животновъдни ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови животни, закупуване на техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство.

Възможност за лихвени облекчения предоставя и схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016. Тя дава възможност на бенефициентите получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрени проекти по мерки за закупуване на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.

Новите, по-добри условия засягат и отпускането на заеми за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Дава се възможност на бенефициентите по схемата за държавна помощ да получат предварително необходимия финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти. По самата схема за държавна помощ е възможно възстановяване на 50 % от извършените разходи за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за осъществяване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. В обхвата на схемата се включва закупуването на млекомати, построяването или приспособяване на съществуваща сграда/помещение за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?