Земеделското министерство е помогнало на 14 000 европректа за 200 млн. евро

Земеделското министерство е помогнало на 14 000 европректа за 200 млн. евро

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която е под шапката на Министерството на земеделието, е изготвила безвъзмездно 14 000 проекта на стойност 200 млн. евро. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която откри Втората регионална конференция на съветническите служби от Югоизточна Европа.

"Един лев издръжка на НССЗ от държавния бюджет е помогнал на земеделските стопани в България да усвоят 45 лв. публичен ресурс", посочи Танева.

Според нея службата се е включила много активно и при прилагането на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., като само за приема по мярката за млади фермери, тя е изработила безвъзмездно над 1300 проекти.

"Укрепването на административния капацитет на НССЗ е от изключителна важност за подпомагането на най-уязвимите земеделски стопани в страната. Чрез разширяването на съветническата мрежа на регионално ниво младите и дребни земеделски стопани ще получат чувствителна подкрепа за повишаване на тяхната конкурентоспособност", посочи министърът на земеделието и храните.

Според нея трябва да бъде разширен обхвата на консултантските услуги и дейности, предоставяни от службата, които да се ползват от все още неукрепнали млади и малки фермери.

Министърът на земеделието и храните заяви още, че очаква усвояването на средствата по ПРСР 2007-2013 г. да достигне до 92% от общия бюджет в размер на 3.2 млрд. евро.

"Затова заслуга имат и общините, които положиха значителни усилия да приключат проектите си", отбеляза Танева.

Тя допълни, че през втората половина на ноември се очаква да бъде отворен и приема по подмярка 4.2, в която земеделските стопани ще могат да кандидатстват за инвестиции за преработка и маркетинг на земеделска продукция.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?