Трескави продажби на борсата

Земеделци и банкери засега печелят от политическата несигурност

Държавните ценни книжа бяха пласирани с близо двойно по-висока доходност

Земеделци и банкери засега печелят от политическата несигурност

Протестите донесоха печалба на едрите земеделци и банкерите засега. Фермерите получиха предсрочно субсидията си от 842 млн. лв. във вторник. В сряда банките пък изкупиха шестмесечната емисия на ДЦК от 800 млн. лв. с близо двойно по-висока доходност, която ще им донесе около един милион лева отгоре заради оставката на правителството.

Заради непремерените изказвания на премиера Бойко Борисов, който заплаши с отнемане на лиценза на ЧЕЗ, фондовата борса спря търговията с книжата на електроразпределителните дружества до края на седмицата. През последните три дни търговията на борсата се оживи и инвеститори продаваха акции на доскоро сигурните публични компании, свързани с управляващите, като Централна кооперативна банка, ПИБ, “Трейс” и “Химимпорт”, чиито книжа поевтиняха.

Успешен аукцион

В условията на политическа несигурност в страната, Министерството на финансите пласира успешно шестмесечната емисия ДЦК в обем от 800 млн. лева и така за пореден път бе потвърдено доверието на инвеститорската общност, се казва в съобщението на ведомството на Министерството на финансите. “Въпреки значителния обем на предложените за продажба ДЦК за мащабите на местния финансов пазар, постигната средна годишна доходност на цялото одобрено количество е 1%”, се казва в съобщението.

Според инвеститори в ДЦК-тата това е близо двойно увеличение на доходността спрямо петък, когото беше обявено, че ще се емитира този дълг. Преди драматичният обрат – оставката на финансовия министър Симеон Дянков в понеделник и на правителството в сряда, инвеститорите са смятали да дадат около 0.6% доходност.

Това означава по-големи разходи за държавата при изплащането на ДЦК-тата след половин година на банки и пенсионни фондове, които са основните купувачи на емисията. Така допълнително ще бъдат изплатени от държавата на инвеститорите 1.6 млн. лв. - разликата между доходност от 0.6% и 1% при 6-месечна емисия за 800 млн. лв.

Икономистът Георги Ангелов определи пласирането на емисията като успешно предвид сложната ситуация в страната. Брокери също смятат аукциона за успешен предвид факта, че за кратко време е пласирана такава голяма емисия ДЦК.

Емитирането на дълга се наложи заради предсрочното изплащане на 842 млн. лв. на субсидиите на зърнопроизводителите във вторник. Средствата бяха нужни за попълване на фискалния резерв, който отъня до 3.7 млрд. лв. при задължителен праг по закон от 4.2 млрд. лв.

Параметрите на сделката

Въпреки високия за вътрешния пазар размер на предложеното количеството от 800 млн. лв. са постъпили поръчки за над 1.15 млрд. лв. Коефициентът на покритие достигна 1.45, е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Положителен е и анализът на инвеститорската база, като традиционно за краткосрочния сегмент с най-голям дял придобити съкровищни бонове са банките – 81.3%, следвани от пенсионните фондове – 9.5% и други инвеститори – 9.2%, се казва в съобщението на финансовото ведомство.

Постигнатата доходност от 1% на аукционна е добра, смятат от ведомството на министър Дянков. Те припомнят, че на последния проведен аукцион за продажба на шестмесечни съкровищни бонове през 2011 г. регистрираната средна годишна доходност е била в размер на 1.38%.

Тя е значително по-ниска и спрямо доходността на аналогични ДЦК на редица държави от Европейския съюз и региона - Румъния (5.53%), Полша (3.47%), Хърватия (2.1%), Словения (1.6%), е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Според банкери при пласирането на аналогични ДЦК неотдавна Италия е постигнала доходност от 0.7%

“Резултатите от днешния аукцион доказват доверието на пазарите към провежданата политика на финансова стабилност в страната. В унисон с резултатите на аукциона са и стабилните нива на стойността на показателя CDS, отчитащ премията по застраховката срещу неплатежоспособност на емитента, които ни поставят в една група с Балтийските държави, Полша и Словакия”, се казва още в съобщението на Министерството на финансите.

Бягство от компаниите близки до властта

Борсата също реагира на протестите. От понеделник има активна търговия, като инвеститорите продават акции, а книжата на водещи компании, които печелеха държавни поръчки, поевтиняха значително, коментираха брокери пред Mediapool.

Според тях обаче за паника на пазара не може да се говори, защото оборотът от сделките не е много голям, нито има масов срив на цените. Днешният оборотът възлиза на около 1 млн. лв.

Най-голям спад при търговията на борсата днес отчете “Химимпорт” - 14.08% и свързаната с нея Централна кооперативна банка – 11.14%. Спад има и на акциите на Първа инвестиционна банка от 3.22%. Нямаше движение на книжата на Корпоративна търговска банка.

"Трейс груп холд", която спечели много инфраструктурни проекти по време на управлението на ГЕРБ – магистрали, пречиствателни станции метро, също загуби 10.4% от стойността на акциите си днес.

Няколко компании отчетоха незначително повишаване на книжата. Най-голямото е на “Доверие Обединен холдинг” (4.3%), следвани от "Стара планина Холд" (3.8%). С повече от процент ръст са книжата на "Биовет" и "Софарма трейдинг”. На плюс са и акциите на “Каолин” (0.56%).

Търговията с акциите на ЕРП-та спряна до понеделник

Търговията с акциите на всички електроразпределителни дружества е спряна за три дни заради изказванията за проверки и отнемане на лицензите им. Това реши Комисията за финансов надзор.

Във вторник борсовият оператор спря сделките с книжата на енергийните компании да бъдат прекратени за ден. До 22 февруари включително няма да има търговия с акциите на "ЧЕЗ Разпределение България", "ЧЕЗ Електро България", "Енерго-про Мрежи" и "Енерго-про Продажби". Като причина за решението си БФБ и комисията изтъкнаха силния спад в цените им, последвал медийните публикации около компаниите.

"Масовото разпродаване на акции в последните дни, което касае както споменатото дружество, така и всички сделки, извършвани на борсата, повлияно от медийни изявления по темата, е действие, което би могло да "изкриви" реалното състояние на пазара", посочват от финансовия надзор. Целта е да се защитят интересите на инвеститорите и да се осигури стабилност на капиталовия пазар.

Преди няколко месеца по желание на мажоритарния собственик - австрийската EВН, от БФБ бяха свалени двете електроразпределителни дружества на "ЕВН България".

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?