Земеделците избират до края на годината как да бъдат облагани

Земеделците избират до края на годината как да бъдат облагани

Земеделските производители имат време до края на годината да изберат как да се облагат доходите им през 2015 г., припомниха от Националната агенция за приходите (НАП).

Ако искат от догодина облагането да е по реда, предвиден за еднолични търговци, трябва да прилагат този начин изчисляване на данъците в следващите 5 години. За целта трябва да да подадат еднократно декларация до 31 декември 2014 г. Образец на документа може да се намери на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна.

Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в местния офис на агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и по пощата.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци може да се получи на телефон 0700 18 700.

Споделяне

Още от Бизнес