Жълтият дъжд над София вероятно е природен феномен, обяви екоминистерството

Жълтият дъжд над София вероятно е природен феномен, обяви екоминистерството

Появата на жълтия дъжд, валял в София на 23 май, не се дължи на промишлена или друга антропогенна дейност, а се дължи най-вероятно на природен феномен. Такова е заключението от изследванията на Изпълнителна агенция по околна среда, извършени след валежите, притеснили част от столичани.

Анализът за съдържание на тежки метали и арсен във фините прахови частици от проба, взета в района на кв. "Павлово“ сочи, че регистрираните концентрации на олово, кадмий никел и арсен са значително под допустимите им годишни концентрации. Те са съпоставими с измерените концентрации през същия сезон на 2014 г.

Пробата от валежа, взета в района на Централна метеорологична станция на НИМХ – БАН в София показва, че данните от анализа на характерните показатели са съпоставими с измерените през месец март в горския стационар "Витиня“. Заключението от нея е, че няма съществено отклонение, следствие на извънредното събитие жълт дъжд.

Споделяне

Още от България