Желаещите да изготвят идеен проект на магистрала Русе-Велико Търново са 11

Желаещите да изготвят идеен проект на магистрала Русе-Велико Търново са 11

Единадесет оферти за изработването на идеен проект за изграждането на автомагистрала Русе-Велико Търново, бяха отворени в петък в Агенция "Пътна инфраструктура".

Сред кандидатите са както познали от други търгове пътни фирми, така и създадени специално за поръчката компании със също известни дружества за строеж и поддръжка на пътища.

Предложенията по реда на постъпването им са на самостоятелните играчи "Инжконсултпроект“ ООД; "Трафик Холдинг“ ЕООД; "Пътпроект 2000“ ООД; "Пътпроект“ ЕООД; "Виа План“ ЕООД; "Илия Бурда“ ЕООД и "Алве Консулт“ ЕООД.

Останалите трима кандидати са обединения от фирми. Едно от тях е ДЗЗД "Проект Русе 2015“, в което участват "3TI Проджети ингенериа интеграта“ Спа, Италия, "Рутекс“ ООД и "СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД. В ДЗЗД "АМ Янтра“ влизат "Трансконсулт-22“ ООД, "Контролс“ ООД и британската "МОТТ МАКДОНАЛД“. Документи е подал и Консорциум "Мости“, включващ "Мости България“ ЕООД и "Мости Катовице“ Сп., Полша. Последният по ред кандидат и обединението "Ежис-ППМ“ ДЗЗД между "Ежис България“ ЕАД, "Ежис интернасионал“ АД, Франция, и "Проджект Планинг енд Менинджмънт“, България.

Избраният според предложената цена изпълнител трябва да предложи технически решения за строеж на бъдещата магистрала, с минимум три варианта за реализация на трасето по нов терен извън съществуващия път I-5. Ще се изследват социално-икономическите последици от реализирането на проекта и мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда.

Трасето ще има приблизителна дължина 110 км, прогнозната му стойност е около 400 млн. евро, колкото сме поискали за този проект по финансирания от Еврокомисията план "Юнкер".

Изграждането на магистрала в този участък рязко ще намали пътнотранспортните произшествия, е посочено в мотивите към тръжната документация. Трасето ще заобиколи опасния участък край Бяла, където дори и след изграждането на кръгово кръстовище заради големия баир продължават да стават тежки катастрофи с тирове.

Прогнозната стойност за изработването на идейния проект на магистралата от Русе до Велико Търново е 1.25 млн. лв.

Засега плановете са магистралата може да започне от кръговото движение на Дунав мост в края на Русе. След това ще обхожда на юг съществуващия жп терминал, а после ще следва успоредно жп линията Русе – Варна. После магистралата ще продължава на юг и трябва да пресича второкласния път Русе – Кубрат и първокласния път Русе – Варна. Следвайки същата посока трасето се предвижда да преминава над река Русенски Лом, след което се пресече жп линията Русе – София и ще върви успоредно на нея.

След това магистралата минава западно от село Иваново и се развива успоредно на пътя Русе – Велико Търново. Движи се западно от село Две могили, пресича третокласния път 501 и веднага след него жп линията Русе – София.

Трасето преминава между село Борово и село Пет кладенци, пресича третокласния път Борово – Попово и обхожда източно град Бяла и село Каранци.

След това магистралата пресича пътя Бяла – Попово и Полски Тръмбеш – Орловец. От там ще върви по десния бряг на Янтра, след това пресича реката и минава източно от селата Сашево и Куцина и над жп линията Русе – Горна Оряховица.

От там ще продължава успоредно на жп линията от западната ѝ страна и западно от село Самоводене, като последователно пресича второкласния път Поликраище – Горна Оряховица, жп линията София – Русе и първокласния път София - Русе.

Трасето обхожда западно Велико Търново и пресича първокласния път София – Варна. След това се развива западно от Велико Търново, обхожда селата Леденик и Шемшево от изток и стига до първокласния път Велико Търново – Габрово.

Споделяне

Още от Бизнес