Жените са по-образовани от мъжете в ЕС

Жените са по-образовани от мъжете в ЕС

По-голям дял от жените (33%) в сравнение с мъжете (30%) в ЕС са с висше образование, сочи изследване на Евростат.

Въпреки това жените печелят с 16% по-малко от мъжете в ЕС, а сред ръководителите има два пъти по-малко жени отколкото мъже.

Жените в ЕС използват интернет по-малко отколкото мъжете (79% от жените на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет поне веднъж седмично през 2017 г. в сравнение с 82% от мъжете на същата възраст).

Делът на жените в ЕС, които четат новини онлайн, е по-малък в сравнение с този на мъжете (70% от жените и 75% от мъжете, използвали интернет през последните три месеца през 2017 г.), както и делът на жените, които извършват интернет банкиране (60% от жените и 63% от мъжете), сочи още проучването.

Няма голяма разлика при използването на интернет за изпращане и получаване на електронни съобщения (86% от жените и 87% от мъжете), докато при използването на интернет за телефонни разговори (по 46% от жените и мъжете) и търсене на работа (по 20% от жените и мъжете) и двата пола използват интернет еднакво.

От друга страна, по-голям дял от жените са използвали интернет за участие в социалните мрежи (67% от жените и 63% от мъжете).

В ЕС жените напускат дома на родителите си средно две години по-рано от мъжете (съответно на 25 и 27 години), самотните майки са седем пъти повече от самотните бащи, а мъжете са по-склонни да възприемат здравето си като добро за разлика от жените. Данните показват, че въпреки различията мъжете и жените в Европа са удовлетворени в еднаква степен от живота си.

Споделяне

Още от Европа