Жените у нас живеят средно със 7 години по-дълго от мъжете

Жените у нас живеят средно със 7 години по-дълго от мъжете

Средната продължителност на живота на жените у нас е със 7 години повече спрямо мъжете. Средната преживяемост на жените е до 78.4 години, докато при мъжете тя е до 71.4 години, сочат данни на Евростат за
средната продължителност на живота в ЕС за периода 2017-2018 г.

Общо за населението на страната ни за посочения период средната продължителност на живота е била 74.8 години, което ни нарежда сред страните с най-ниска средна продължителност на живот в ЕС заедно с Латвия (75 г.). Средният показател за продължителност на живота в ЕС е бил 81 години.

Различните нива на смъртност при мъжете и жените у нас определят и средната смъртност на населението в страната. За 10-годишен период (2008-2018 г.) има регистрирано значително увеличение на преживяемостта при мъжете у нас – 1.9 години, както и при жените – 1.8 години.

Регистрирана е също и значително по-висока средна продължителност на живота сред населението у нас в градовете спрямо селата - хората в градовете живеят с около 2.9 г. по-дълго отколкото в селата.

Средната продължителност на живота у нас варира значително и според някои региони - от 73 г. в област Монтана (по-ниска от средната за страната) - до 77 г. в София-град и област Кърджали.

Освен това очакваната средна продължителност на живота на българите, навършили 65-годишна възраст през миналата година, е отчетена в размер на +16 години, като за 10-годишен период този показател се е повишил с 1.2 години. 

За сравнение - средната продължителност на живота на 65-годишните мъже във Франция за периода 2017-2018 г. се измерва с показател от около + 20 години, а за жените там - около + 24 години.

Средната очаквана продължителност на живота в ЕС за отчетения период се оценява на около 81 години, като за мъжете в ЕС цифрата е 78.3 г., а за жените – 83.5 години, показват данните на Евростат.

Във всички страни-членки на ЕС е отчетена по-висока продължителност на живота при жените, отколкото при мъжете, сочи европейската статистика.

Според анализа най-големи диспропорции в нивата на средната преживяемост между мъжете и жените в ЕС са регистрирани в Латвия – 9.9 г., Литва – 9.8 г., Естония – 8.8 г., Полша – 7.9 г., Румъния – 7.4 г. и България - 7 години. 

Сравнително по-малки разлики са регистрирани в Словакия (6.9 г.), Унгария (6.8 г.), Португалия (6.2 г.), Хърватия и Франция - по 6 г. и др.

Най-ниски нива на преживяемост между мъже и жени са регистрирани в Холандия – 3.2 г., Швеция – 3.3 г., Великобритания и Дания - по 3.6 г. и Кипър - 4 години. 

Сравнително ниски показатели на продължителност на живота между двата пола са регистрирани и при съседите ни - в Турция разликата е 5.6 г., в Гърция – 5.1 г., в Сърбия - 5 г. и в Северна Македония – 3.8 години - в полза на дамите.

Като цяло продължителността на живота в ЕС за 10-годишен период (2008-2018 г.) се е удължила с 3.2 години. Страните с най-висока средна продължителност на живота като цяло за населението са били Испания (83.4 г.) и Италия (83.1 г.), сочат данните на Евростат. 

Постепенното нарастване на продължителността на живота в ЕС е един от факторите, които допринасят за застаряването на населението на ЕС-28 - наред с относително ниските равнища на раждаемост, които продължават да съществуват от десетилетия. Така например почти всеки пети жител на ЕС или около 20 на сто от населението на Евросъюза, е на възраст над 65 и повече години, което е доста негативен показател, отчита още Евростат.  

Споделяне

Още от Общество

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?